Search Results: 116 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานให้การดูแลผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยใน ศัลยกรรม,ประกันสังคม,และผู้ป่วย Covid19 คุณสมบัติผู้สมัค...

โรงพยาบาลพญาไท 2

เมืองสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหัตถการต่างๆทางการพยาบาล และสามารถปฏิบัติหั...

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
29 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชี...

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแล แนะนำให้บริการลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ รับรถ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถ ติดต่อประส...

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานด้านการผลิต งานเชื่อม งานปั๊ม งานแมชชีน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป สวัสดิการ ...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจเช็คและจัดเก็บสินค้า จัดเตรียมสินค้า/ตรวจเช็คสินค้า และรายการสินค้าให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนนำส่งลูกค้...

Toyo Millennium Co., Ltd.

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 20-3...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเ...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลความเรียบร้อยภายในหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด ควบคุมการทำงานรปภ.คนสวน ติดต่อประสานกรรมการ และเจ้...

บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บางเสาธง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านจัดสรร (แนวราบ) คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 25-30 ปี # จบกา...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บางบ่อ
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ประสานงานกับ Sales ฝ่ายขาย - รับ Order / คีย์ Order ลูกค้า และดูแลลูกค้า - เบิกสินค้า Support ข้อ...

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู ส...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำแผนความปลอดภัยในโรงงานตามที่กฎหมายกำหนด - ดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตา...

บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พระประแดง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิ...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน - คีย์ และปริ้น ข้อมูลการขนส่งสินค้า ให้คนขับรถ - เช็คสถานะสินค้า ตามที่เซลล์แจ้ง - การเขียนขอโอที ...

บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร - ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก - อ...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ช่วยทันตแพทย์ในการส่งเครื่องมือทันตกรรม ล้าง/ห่อเครื่องมือทันตกรรมสำหรับส่งอบฆ่าเชื้อ บริการงานด้า...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เวชระเบียน - ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า - จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย - ค้นแฟ้มประว...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : มีผู้ใหญ่ 3 คน น้องผู้ ชาย 2 อายุ 4 ขวบ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น อายุไม่เกิน 35 ปี (ผิวขาว) เงินเด...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ช่าง ก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : รายละเอียดของงาน - ดูรายละเอียดงาน ก่อสร้าง - ประเมินงาน ...

บริษัท ที โอ พี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
27 วันที่ผ่านมา