ผู้ช่วยพยาบาล PN

รายละเอียดงาน งานช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และงานด้านเอกสาร แผนกผู้ป่วยนอก คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อา...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) IPD/OPD

รายละเอียดงาน - บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่าง...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาลPN,พนักงานผู้ช่วยSA

รายละเอียดงาน -รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและญาติ -รับผิดชอบ ต้อนรับ งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย -การให้บริการก...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกOPD ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1

 ...งพยาบาลพญาไท 1 รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล Full Time - แผนกตรวจสุข...  ... จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) # หากมีประสบการณ์ทำงาน... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

 ...ุ 20 - 35 ปี # วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ปี # มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สวัสดิการ -... 

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) IPD

 ...A ) การศึกษาผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี Practical Nurse ( PN )มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี ทักษะการสื่... 

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล OR

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานในส่วนของผู้ช่วยในห้องผ่าตัด **ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ที่สนใจเรียนรู้ เพราะเราเช...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
26 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล PN, NA

10500 บาท

 ...รับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ต้องจบการศึกษา PN 1 ปี หรือจบ NA ที่มีประสบการณ์มาอย่างน้อย 6 เดือน สวัสดิก... 

บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล : NA, PN (สาขาเพลินจิต)

 ...าอังกฤษได้-ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี (PN) หรือ NA-หากมีประสบการณ์ในงานคลินิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ-ม... 

บริษัท แอ็บโซลูท เวลเนส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (PN) , พนักงานผู้ช่วย (NA)

 ...1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร # จบหนักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) / จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (N... 

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ PN หรือ NA

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยพยาบาล OPD, IPD, ORวุฒิ PN หรือ NA คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับก... 

บริษัท บอนนี่เฮลท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (NA หรือ PN)

 ...ม : - เพศหญิง, อายุไม่เกิน 35 ปี- จบวุฒิ NA ขึ้นไป, หากจบ PN จะพิจารณาเป็นพิเศษ- อัธยาศัยดี สุภาพ สุขภาพดึ- ทำงานเป็น... 

บริษัท เอ็นพีดี เฮลธ์แคร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

Nurse Aid : NA, PN

 ...งกฤษได้ # ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี (PN) # หากมีประสบการณ์ในงานคลินิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มนุ... 

แอ็บโซลูท-เฮลธ์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) OPD / IPD

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 19 – 35 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มีบุคลิกภาพดี ยิ...

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

ผู้ช่วยพยาบาล แผนกตรวจสุขภาพ,แผนกกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (ประจำรพ.พญาไท 1)

 ...าบาลพญาไท 1 เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล - แผนกตรวจสุขภาพ 1 อัตร...  ... จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) # มีประสบการณ์ทำงาน 1-... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล ประจำ โรงพยาบาลพญาไท 3

รายละเอียดงาน ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพย...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล NAหรือPN แผนก ห้องผ่าตัด

 ...อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. มีใบประกาศนียบัตร PN/NA2. มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยพยาบาล 3. อยู่เวร 12 ชม.ได้ ... 

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (รพ.สัตว์ ทีเอช)

รายละเอียดงาน 1. ช่วยงานพยาบาลและสัตวแพทย์ กายภาพสัตว์, ป้อนยา, ป้อนอาหาร 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ, อุปกรณ์, กรง, ซ...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล ( PN ) OPD/IPD หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน ~บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล ~ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการ...

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

ผู้ช่วยพยาบาล IPD

 ...ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. มีใบประกาศนียบัตร PN/NA2. มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยพยาบาล3. อยู่เวร 12 ชม.ได้ (... 

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุม...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ปลูกผม,ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในส่วนของผู้ช่วยในห้องผ่าตัด **ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ที่สนใจเรียนรู้ เพราะเร...

บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด มหาชน

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภาย ใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ2. ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล...

โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (จำนวนมาก)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติการพยาบาล ขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ คามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิ...

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พนักงานทำหน้า(มีการใช้มือ,เครื่องrf,เครื่องlaser) 2.เวลาเข้างานเวลา 10-19น.,10.30-19.30น.3.รัก...

อนิสสาจำกัด

กรุงเทพมหานคร
28 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยแพทย์OR (PN,NA) คลินิกบางกอกศัลยกรรม พระราม2

 ...ับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.วุฒิ ผู้ช่วยพยาบาล NA,PN2.สามารถทำงานล่วงเวลาได้3.มีประสบการณ์เข้าห้องผ่... 

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้...

บริษัท เฮลท์ เจเนอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ครูพี่เลี้ยง (จบหลักสูตร PN)

 ...ะบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : จบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ... 

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (Specialist ,Supply Management. ) รพ.กรุงเทพซอยศูนย์วิจัย

 ...่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หรือ Admin ประจำแผนกของโรงพยาบาล อายุงาน 2 ปีขึ้น... 

NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา