รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก ICU คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี # วุฒิปริญญาตรีในส... 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด

เมืองชุมพร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก OPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี # วุฒิผู้ช่วยพยาบาล...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด

เมืองชุมพร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 2. ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด -ติดตามผลการตรวจรักษา และอาการของผู้ป่วย รายงานแพทย์เม...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบา...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

บางบัวทอง
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลผู้ป่วย ICU ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(... 

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
7 วันที่ผ่านมา
 ...ชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง # มีประสบการณ์แผนก ICU 1 ปีขึ้นไป สวัสดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและญาติ -รับผิดชอบ ต้อนรับ งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย -การให้บริการก...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ช่วยการพยาบาล ทำเครื่องมือต่างๆในคลินิก คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิประกาศนียบัตรทางด้านผู้ช่วยพยาบาล...

CR Wellness & Anti-Aging Clinic

แม่สาย
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการให้สารน้ำ เข้าเคส ส่งอุปกรณ...

แอ็บโซลูท-เฮลธ์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพย...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

10590 บาท

รายละเอียดงาน 1. ช่วยงานพยาบาลและสัตวแพทย์ กายภาพสัตว์, ป้อนยา, ป้อนอาหาร 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ, อุปกรณ์, กรง, ซ...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประจำแผนก OPD, ER, WARD, LR, NS คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี # จบวุฒิ ม.6...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
 ...าบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี # หากมีประสบการณ์พยาบาล แผนก ICU,CCU จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ # สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได... 

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่าง...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -เพื่อให้การบริการทางการพยาบาลในงาน กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรม,ศัลยกรรมและ สูตินรีเวชกรรม ถูกต้องตามมาตรฐานว...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้การพยาบาลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...e : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล ใกล้ฉัน - หางาน ผู้ช่ว... 

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชี...

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ช่วยเหลือดูแลคนไข้ ตามกิจวัตรประจำวัน 3. งานอื่...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา
 ...ีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง # มีประสบการณ์ทำงาน ICU 1-2 ปีขึ้นไป # สามารถทำงานเข้ากะได้ สวัสดิการ - ... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ษาที่จบใหม่ในแผนก ER,OPD ,OR,LR,WARD #- แผนก Cath Lab,N-ICU,OR,ICU, ER พร้อม Trainให้กรณีไม่มีประสบการณ์มาก่อน #- ม... 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม • ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พั...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
 ... : -มีใบปรกาศนียบัตรจบหลักสูตร NA หรือ PN -เคยผ่านงานแผนก icu สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันสังคม ตา... 

โรงพยาบาล มิชชั่น

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาล - คัดกรองอาการ ประเมินและบันทึกข้อมูลเตรียมผู้ป่ว...

JETANIN

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหั...

โรงพยาบาล มิชชั่น

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุม...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก สาขาไอคอนสยาม (ตึก ICS)และซีคอนศรีนครินทร์ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล/ ผู้ช่วยแพทย์/ ...

ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลคนไข้ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปี ระดับการศึก...

บริษัาท ดี-เดย์ อินโนเทค จำกัด

มหาสารคาม
1 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน อำนวยความสะดวกและบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ดูแลจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย จัดเตร...

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา