รายละเอียดงาน - บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่าง...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาล - คัดกรองอาการ ประเมินและบันทึกข้อมูลเตรียมผู้ป่ว...

JETANIN

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สแกนจบการรักษา, ตรวจสอบมอบเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบนัดหมาย เช็คบัตรนัดหมาย ขอบัตรตรวจ ตรวจเช็ค เบิก Floo...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 2. ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก OPD และ IPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23 - 35 ปี # วุฒิป... 

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...สดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - ชุดเค... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในวิ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อาย...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและญาติ -รับผิดชอบ ต้อนรับ งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย -การให้บริการก...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา -ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -เขียนบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยรายที่ร...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ประเมินขั้นพื้นฐานในผู้ป่วย 2.ช่วยแพทย์ทำหัตถเบื้องต้นที่ OPD 3.จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและประสานงานหน่วยงานอื่นๆได้ 4.... 

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการให้สารน้ำ เข้าเคส ส่งอุปกรณ...

แอ็บโซลูท-เฮลธ์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

10590 บาท

รายละเอียดงาน 1. ช่วยงานพยาบาลและสัตวแพทย์ กายภาพสัตว์, ป้อนยา, ป้อนอาหาร 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ, อุปกรณ์, กรง, ซ...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทักทายสอบถามการมารับบริการ ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 2...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - ชุดเค... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : * เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี * วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล * มีบุคลิกภาพดี...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
24 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานประจำ OPD แผนก ประกันสังคม, สูตินรีเวช , เบาหวาน,ศัลยกรรมกระดูก ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำ... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ช่วยแพทย์ในการตรวจเยี่ย...

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมดูแลและประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม 2.ควบคุมการติดตามเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม 3.ประสาน...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : -ไม่จำกัดเพศ -จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล -มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลด้านสายตา หรือศูนย์จ...

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPDสูตินรีเวช 2 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPDระบบทางเดินอาหาร 1 อัตรา คุณสมบัต... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม - ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่...

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหั...

โรงพยาบาล มิชชั่น

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุม...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก สาขาไอคอนสยาม (ตึก ICS)และซีคอนศรีนครินทร์ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล/ ผู้ช่วยแพทย์/ ...

ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ..., ปรับเงินเดือน, สวัสดิการรักษาพยาบาลเฉพาะตัว รักษาพยาบาล OPD และ IPD, สวัสดิการรักษาพยาบาล คู่สมรส-บุตรธิดา - บิดา-มาร... 

โรงพยาบาล มิชชั่น

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก ไอคอนสยาม II ICS ติด BTS และซีคอนศรีนครินทร์ รับสมัครพนักงานด่วน รายได้รวม 18...

ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับสัตวแพทย์ในการรักษาสัตว์ ฯลฯ เช่น ช่วยทำกายภาพให้กับสัตว์/ ป้อน...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
 ...สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ -ประสบการณ์ในส่วนงาน OPD ของโรงพยาบาลด้านสายตา หรือศูนย์จักษุในโรงพยาบาล -สามารถ... 

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา