งาน ผู้ช่วยผู้จัดการ จังหวัดสงขลา

1-1 จาก 1 ผลการ

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...  -  จังหวัดสงขลา

บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว