Search Results: 471 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน -ช่วยทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ -เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ช่วยเตรียมและส่งเครื่องมือในการทำฟันให้แพทย์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า คุณสมบัติผู้สมั...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการดูแลต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ Confirm คนไข้ของแต่ละวัน จัดเตรียมเครื่องมือและอุปก...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ช่วยงานทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ในการรักษาคนไข้ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา 3. งานอื่นๆ ตามที่...

คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. เพื่อให้บริการทางด้านการช่วยข้างเก้าอี้ของทันตแพทย์แก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มารับการบร...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ เข้าเคสช่วยงานทันตกรรมกับแพทย์ ให้การดูแล ให้คำแนะนำกับผู้ป่วย ด...

คลินิกทันตกรรม เดนทัลสตูดิโอ

เวียงป่าเป้า
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ช่วยทันตแพทย์ในขณะรักษาให้เกิดความคล่องตัว ไม่ผิดพลาด โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน การปลอดเชื้อ 2. ให้คำแน...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เพื่อให้บริการทางด้านการช่วยข้างเก้าอี้ของทันตแพทย์แก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มารับการบริ...

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. เพื่อให้บริการทางด้านการช่วยข้างเก้าอี้ของทันตแพทย์แก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มารับการบร...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน - จัดเตรียมเครื่องมือทันตกรรม ก่อนถึงคิวรักษาคนไข้ - เก็บเครื่องมือ และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ - ให้ควา...

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

เมืองเพชรบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย์เข้าระบบ สั่งพิมพ์ฉลากยาอย่างถูกต้อง และจัด-เตรียมยา ได้อย...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การรักษาทางด้า...

บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 20-3... 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

8000 - 10000 บาท

รายละเอียดงาน ออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ภาษีซื้อ ภาษีขาย เข้างาน 7.30-17.00 น.ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร...

บริษัท บัดดี้ เอ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : เตรียมความพร้อม หยิบส่งอุปกรณ์ให้ทันตแพทย์ ตามลำดับ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ต้องมีประสบการณ์ทำงา...

คลินิกทันตกรรมสนามบินสหพัฒน์

จังหวัดชลบุรี
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ดูแล ควบคุม งานหน้าร้าน ดูแลพนักงานงาน อบรม จัดตารางงาน สรุปเงินเดือน ควบคุมการสั่งของ สต๊อคสินค้า...

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะงาน 1. พัฒนา Web Application MVC ,Web API, ( .net Framework , C# .net, net core , Crystal R...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำอาหาร ทำเครื่องดื่ม ตาม สูตรและเมนู ที่กำหนด เตรียมวัตถุดิบ ทำความสะอาด ภาชนะ อุปกรณ์ พื้นที่ทำงาน...

villa phra sumen

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงาน สรรหาและว่าจ้าง ปฐมนิเทศนพนักงานใหม่ 2.จัดทำข้อมูลฐานข้อมูลบุคคล และจัดทำสรุปข้อมูลเงิน...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ต้อนรับลูกค้า / รับรถลูกค้า - ให้ข้อมูลลูกค้าที่เอารถเข้ามาใช้บริการ - ประสานงานระหว่างช่างกับลูก...

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา