...บสมัครแล้ว ลองดูตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน การตลาด - หางาน การตลาด ใกล้ฉัน - หางาน การตลาด ตรัง ... 

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...บริษัท) *** ทำงานครบ 6 เดือนมีสิทธิ์สอบเลื่อนขั้นเป็น "ผู้จัดการ" *** สวัสดิการ ประกันสังคม ทุนการศึกษา ประกัน... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
4 วันที่ผ่านมา
 ...- ตรัง - หางาน ผู้ช่วยผู้จัดการ - ตรัง - หางาน ผู้จัดการ - หางาน ผู้จัดการ ใกล้ฉัน - หางาน ผู้จัดการ ตร... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา
 ...ลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการ สาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้าน ธุรการ เช่น เช็คสต็... 

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

ตรัง
13 วันที่ผ่านมา
 ...หม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : • ปวส. - ปริญญาตรีด้านการขาย/ การตลาด/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ด้านการ... 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
8 วันที่ผ่านมา
 ...ัดเรียงสินค้า ในส่วนที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการ สาขา 4.รักษาบรรยากาศการทำงานและความเป็นระเบียบเรียบร... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
24 วันที่ผ่านมา