หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลส่วนงานบริการภายในโรงแรมทั้งหมด ตามนโยบายของผู้บริหาร และโครงสร้างของบริษัท และแก้ไขป...

Saha Pathanapibul Public Company Limited

นครราชสีมา
13 วันที่ผ่านมา
 ...eld and at least 3 years experience direct experience in hotel industry - Require Basic Computer Skill & English Comm... 

HOP INN HOTEL

จังหวัดพะเยา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผน ควบคุม การทำงานของแต่ละแผนก และสร้างมาตรฐานในการทำงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไปในโรงแรมให้อย...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา
 ...ob Details Must have prior experience operating a hostel,hotel - Greet, check in and settle guest accounts while ensu... 

Forum Park Hotel

กรุงเทพมหานคร
26 วันที่ผ่านมา
 ... all rules, regulations, policies and procedures for the hotel and assist in protecting and safeguarding all hotel as... 

บริษัทโอเชี่ยน ฟิตเนส คลับ จำกัด , บริษัท ยู ฟิต ฟิตเนส คลับ...

หัวหิน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Front office , Reception , reservation and customer support ทำงานต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า เช็คอิน เช็คเ...

บริษัท แกลมซาลูบริตี้ส์ จำกัด

ปากช่อง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ales efforts with the overall business objectives of the hotel. - Conduct ongoing market research to identify trends,... 

บริษัทโอเชี่ยน ฟิตเนส คลับ จำกัด , บริษัท ยู ฟิต ฟิตเนส คลับ...

หัวหิน
4 วันที่ผ่านมา
 ...- รับผิดชอบยอดขายผลิตภัณฑ์ All-in-one Hotel Solutions ได้แก่ PMS, Channel Manager, Booking Engine และ Revenue Managemen... 

บริษัท วันโฮเท็ล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
25 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน : Service on Floor - Supervise, give advice, assist members to achieve safety maximum exercise. - Rec...

WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ดูแลและประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างโรงแรมและลูกค้า - ต้อนรับและดูแลลูกค...

บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด

ศรีมหาโพธิ
17 วันที่ผ่านมา
 ...ดชอบ -Responsible for the day-to-day running of a small hotel and all the staff. -Set up systems to keep services runn... 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนกให้เป็นไปด้วยความเ...

บริษัทเอ็นพีเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสจำกัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 วันที่ผ่านมา
Welfare - Service Charge - Provident fund - Insurance Group - 2 Meal - Uniform - Annual leave/Public Holiday/B...

Ad Lib Bangkok

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...s degree or higher. At least 5 years of experience in manager level. รายละเอียดงานที่ต้องรับผิดชอบ 1.วางแผนการปฏิ... 

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานคลินิกในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท 2.วิเคราะห์ปั...

บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ี # มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน restaurant operation หรือ hotel operation อย่างน้อย 5ปี # มีประสบการณ์ในการบริหารจัดก... 

บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด

ศรีมหาโพธิ
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - Maintain full knowledge of all beverage lists, promotions, prices, and preparation methods - Train ...

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด

ศรีราชา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Job Description • Responsible for sales activities for overseas territories to achieve the company's...

บริษัท ไททัน โพลีเทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - มีความรู้ความชำนาญ เกี่่ยวกับเรื่อง Digital Marketting ในระดับปานกลาง จนถึงดี - มีประสบการในการ โปรโ...

รีสอร์ท ดิแอร์ @ เขาใหญ่

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -กำหนดและจัดโครงสร้างผังบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท -ผังบัญชี โครงสร้างแผนกบัญช...

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและและมาตราฐานของโรงงาน GMP / HACCP / BRC - ตรวจสอบเอกสารการบันทึ...

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต • ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใน...

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหารจัดการงานทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานขาย มีภาวะความเป็นผู...

บริษัท โฟลคอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย / หญิง # ร...

บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.วางแผนและวิเคราะห์การตลาด การทำโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้ได้ยอดขายหรือกำไรสูงสุด 2.ติดต่อประสานงาน ต่อ...

บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...rs in management level, with experience in food service, hotel, or retail industry would be an advantage # Experience... 

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบเอกสารงานก่อสร้างให้เป็นตามคุณภาพกำหนดการของโครงการ - จัดทำรายงานความคืบหน้า - ปฏิบัติงานต...

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมืองกาญจนบุรี
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผน กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการซ่อมตัวถังและสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ HONDA กำหนด และเป็นไป...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. บริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. ควบคุม กำกับ ระบบงานจะซ...

บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.วางแผนกลยุทธ์การตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม...

บริษัท โฟลคอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา