จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ผู้จัดการโครงการ Project Manager

1-20 จาก 5650 ผลการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถวางแผน บริหารจัดการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยสามารถควบคุมงบประมาณ และคุณ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้าง (งานอาคารสูง หรือ อาคารใต้ดิน)- จัดทำแผนปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...5 ปีขึ้นไป-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี-มีภาวะผู้นำ มีความอดทนต่อแรงกดดัน-มี... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคารให้ถูกต้อง พัฒนาแบบ สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในให้ตรงกับความต้องการของลูกค้...
2 วันที่ผ่านมา
NMC Property Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม บริหารโครงการก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารโครงการ-วางแผนงาน-ควบคุมงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด  -  นครนายก
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ด้านการบริหารบุคลากร 1.1 ตรวจสอบการจัดวางอัตรากำลังคนตามแผนการจัดสรรคนประจำโครงการ 1.2 ดูแลให้กา...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารควบคุมงานก่อสร้างโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูงเกินกว่า 20 ชั้น, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.เจ. ทวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนแผนงานและวางแผนการทำงานทั้งโครงการ2.จัดทำงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง3.ตรวจสอบเอกสารPaymen...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารโครงการ-วางแผน-เร่งรัดงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ...
1 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธนันต์  -  กรุงเทพมหานคร
วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน ควบคุมต้นทุนโครงการ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมผู้รับเหมาและคนงาน...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอลเลคทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี
ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการโครงการทั้งหมด โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และเจรจาเรื่องเงื่อนไขในสัญญาจ้าง - กำหนดแผนโค...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ยบายจากผู้บริหาร นำมาบริหาร จัดการและมอบหมายให้กับทีมและProject Engineer - ควบคุมและวางแผนงานโครงการทางด้านงานก่อสร้าง... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน ( สามารถควบคุมงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด ) 1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างประจำโครงการ 2.วางแผ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัด  -  สงขลา
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ประจำโครงการ - จัดการและบริหารสำนักงานโครงการช่วยผู้อำนวยการโครงการ - กำกับดูแลพนักง...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการที่ได้...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯประจำโครงการ​ จัดการและบริหารสำนักงานโครงการช่วยผู้อำนวยการโครงการ​ กำกับดูแลพนักงานภาย...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ๊กซิบิชั่นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ลด้านการก่อสร้างพื้นที่แสดงสินค้า3.มีประสบการณ์ด้าน Project Manager ไม่น้อยกว่า 1 ปี4.ควบคุมการก่อสร้างพื้นที่แสดงสินค้... 
4 วันที่ผ่านมา