จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ผู้จัดการโครงการ-Project-Manager

1-20 จาก 2183 ผลการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถวางแผน บริหารจัดการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยสามารถควบคุมงบประมาณ แล...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานก่อสร้าง คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญา...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
 ...่ 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 5. ใช้โปรแกรม Microsoft Project และสื่อสารทางอีเมล์ได้ 6. สามารถทำงานเป็นทีมและควบคุมด... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า M & E CONTRACTOR ออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมงาน ระบบไฟฟ้า สื...
19 วันที่ผ่านมา
Yoohui Interior Co., Ltd./ บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ 1. กำกับดูแลงานให้ดำเนินการตามแผนการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ประสานงานร่วมก...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์ แวลลู (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ือในกรณีของลูกค้า ที่มักจะเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบเขตงาน Project Manager จะต้องมีความสามารถที่จะต่อรองเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ รายละเอียดของงาน - ดูแลควบคุมโครงการด้านงานเจาะบาดาล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลาด... 
3 วันที่ผ่านมา
เติมทรัพย์ กรุ๊ป  -  ระยอง
ตำแหน่ง : วิศวกร ประจำโครงการ / ผู้จัดการโครงการ รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ได้ตรงตามแบบและแล้ว... 
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด  -  นนทบุรี 40000 - 60000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ (สามัญวิศวกร โยธา) รายละเอียดของงาน - บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร 7000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนโครงการ (Project Manager) รายละเอียดของงาน งานบริหารก่อสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน ... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดูโฮม จำกัด  -  อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : Project Manager ( ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี ) รายละเอียดของงาน 1. วางแผนการทำงานด้านการก่อสร้าง ... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถวางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานอย่างมีระบบ - จัดทำแผนก...
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท จาร์เค็น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมการทำงานตามขั้นตอนระบบการบริหารโครงการออกแบบภายใน ก่อสร้าง หรือการควบคุมงาน ให้การทำงาน...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท คุณสมบัติเพิ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์ บริหารโครงการก่อส...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ยบายจากผู้บริหาร นำมาบริหาร จัดการและมอบหมายให้กับทีมและProject Engineer - ควบคุมและวางแผนงานโครงการทางด้านงานก่อสร้า... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 2. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด รายละเอ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จบปริญญาตรีวิศวกรรมการจัดการน้ำ 2.รับผิดชอบในบริหารจัดการโครงการน้ำประปาชุมชน 3.งานอื่นๆ ท...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอร์เดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานจัดการฝ่ายดูแลฯ / ฝ่ายภูมิทัศน์ ให้งานดำเนินไปตามเป้าหมายของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเต...
9 วันที่ผ่านมา