ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

1-4 จาก 4 ผลการ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  -  สกลนคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในส่วนการทวนสอบกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บ ห้องปฎิบัติการด้านจุลินทรีย์...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

1.รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามจากลูกค้าและส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.รับผิดชอบในการติดตาม complaint ที่เกิดขึ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

1.บริหารจัดการและนำเสนอรูปแบบเทคนิคด้านก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงา...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  -  สกลนคร

ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในส่วนการทวนสอบกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บ ห้องปฎิบัติการด้านจุลินทรีย์ ห้องปฎิบัติการด้านเคม...
7 วันที่ผ่านมา