1,075 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

วิศวกรเครื่องกล Site Engineer

รายละเอียดงาน บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมงานก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งวิศวกรเคร...

บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล (ภาคีวิศวกรเครื่องกล)

รายละเอียดงาน ดูแลงานระบบประกอบอาคารหน่วยงานก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 25-45 ปี # วุฒิการศึกษา...

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน - งานควบคุม ถอดแบบ และประเมินราคางาน - งานตรวจเช็ค/ตรวจสอบงาน - งานดูและและควบคุมประสานงานโครงการให...

บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.มีใบประก...

บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล ( ประสบการณ์สูงเท่านั้น )

รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ ชิลเลอร์ , VRF โรงงาน อาคาร โรง พยาบาล ได้ 2. ออกแบบติดตั้งระบบสุ...

บริษัท เรชั่น แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน งานทดสอบโครงการคลังน้ำมัน,งานตรวจสอบครบวาระต่ออายุประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ22-45...

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน คุมงานก่อสร้างระบบเครื่องกล ที่หน่วยงานก่อสร้าง ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ คุมงาน...

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

Site Engineer (วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง-โยธา)

รายละเอียดงาน - ร่วมกำหนดแผนงานก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร้านแม็กซ์มาร์ท - ตรวจสอบงานลด งานเพิ่ม...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน ควบคุมงานโครงการระบบปรับอากาศและเขียนแบบ Auto Cad คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรู้ทางด้านงานบริหาร...

บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน -ถอดแบบสั่งของ ที่ต้องใช้ในโครงการ -ทำแผนงานได้เป็นอย่างดี -เคลียร์แบบ และแก้ไขแบบตามหน้างานจริง -...

บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย / หญิง # ร...

บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรรมเครื่องกล Site Engineer

รายละเอียดงาน ดูแลงานสายงาน Lotus Hyper,Exp Refresh คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 25-40 ปี # เพศชาย-เพศหญิง ( ถ้า...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรประจำโครงการ (Site Engineer)

รายละเอียดงาน - ควบคุมแผนงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน - ประสานงานกับวิศวกรโครงการ เพื่อจัดเตรียมแผนงานก่อสร้า...

บริษัท ภูเก็ต บิลท์ จำกัด

กะรน
22 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน : วางแผน การทำงานและจัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการลูกค้า -ดูแลและปฎิบัติงานด้าน Tube Insp...

บริษัท ยูบีซี เทสติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดงาน - ออกแบบ ควบคุมดูแล - ถอดแบบ ประมาณราคา - อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุระหว่าง...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล (ออกแบบ)

รายละเอียดงาน ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ, ระบบท่อ 2 ปีขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร #- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเ...

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท อีอ...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

Site Supervisor (INTERIOR)

รายละเอียดงาน : 1.กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการ ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ รายการประกอบแบบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ก่อสร้า...

บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Programmer (ระบบสารสนเทศงานพิมพ์) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

รายละเอียดงาน - จัดการฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบงานพิมพ์ - ดูแลระบบ (Process) งานพิมพ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานเขียนแบบ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน - เขียนแบบด้วยโปรแกรม autocad,sketchup - อ่านแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท โซลูแมท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว