1,290 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ร่วมประชุม จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ของโครงการก่อสร้าง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและบริษัทที่ปรึก...

บริษัท วิภนัย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย และแผนงานโอน ...

บริษัท โอ จี ซี เรียล เอสเตท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : คีย์ข้อมูลใบขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง จัดการงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมา...

วรนิทัศน์

จังหวัดปทุมธานี
23 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุมงานก่อสร้าง งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล - อ่านเเบบ เขียนแบบไฟฟ้า - งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

จังหวัดพิษณุโลก
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - งานควบคุม ถอดแบบ และประเมินราคางาน - งานตรวจเช็ค/ตรวจสอบงาน - งานดูและและควบคุมประสานงานโครงการให...

บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุมดูแลไชต์งานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลผู้รับเหมาและคนงาน -ตรวจสอบคุณภาพงาน -งานอื่นๆที...

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบ ประเมินราคาและควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ BOQ ส่วนงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล , ระบบดับเพลิง ...

บริษัท สยามสามอี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วิศวกรประจำแผนก Construction คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี # วุฒิปริญญาตรี หร...

บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ควบคุมและวางแผนงาน ตามกำหนด สามารถควมคุมงาน และประสานงานได้ดี ...

บริษัท ดลอัปสร กรุ๊ป จำกัด

พนัสนิคม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานระบบปรับอากาศและประปา-สุขาภิบาล คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล # มี...

บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดทำเอกสารของ ของ Site งานก่อสร้าง พิมพ์เอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย นำเสน...

iwa Design (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานทดสอบโครงการคลังน้ำมัน,งานตรวจสอบครบวาระต่ออายุประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ22-45...

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริษัท ทำงานรับเหมางานระบบ และออกแบบติดตั้ง Cleanroom - สามารถใช้งาน Auto Cad ได้ดี - ประจำโครงการ...

บริษัท กรีนส์ดี จำกัด

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานประจำ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย,อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (4ปี)...

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำงานประจำไซต์งาน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ...

บริษัท กรีนส์ดี จำกัด

คลองหลวง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เป็นบริษัท Consult (ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง) 2.ดูแลงานหน้าสนาม 3.จัดทำรายงาน/เอกสาร เพื่อทำ Pre...

บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล อ่านแบบ เขียนแบบ 2มิติ 3 มิติ ทำงานตามมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชา...

บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

เมืองพิษณุโลก
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ออกแบบประเมินราคางานติดตั้งระบบปรับอากาศ , สุขาภิบาล , ป้องกันอัคคีภัย 2.ควบคุมต้นทุน 3.ประเมินงา...

บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -จัดทำ...

VTV Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา