ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

1-20 จาก 65 ผลการ

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

จัดทำแผนงานการผลิตสินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพียงพอกับยอดขายและส่งมอบสินค้าทันตามกำหนด ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 12000 บาท
รับผิดชอบในการขับรถให้แก่ผู้บริหารของบริษัท (ผู้บริหารเป็นผู้หญิง) หรือบางครั้งขับรถให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ การด...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดนครสวรรค์

13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล- ปฏิบัติ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  ขอนแก่น

13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคล- มีความละเอียดรอบครอบ- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า- มีความอดทน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล- ปฏิบัติ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10500 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเรียงสินค้าตามร้านสะดวกซื้อ เช็คสต็อก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ริหารจัดการงานวางแผนการผลิต เพื่อควบคุมและตรวจสอบงานผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายเพียงพอกับยอดขายและส่งม...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขับรถยนต์ส่วนกลางให้บริษัท- ขับรถให้กับบริษัทตามใบคำร้อง- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย***มีการการันกี...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกข้อมูลของฝ่ายผลิตและงานอืื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการการผลิตของหน่วยงาน Coated Gum ให้เป็นไปตามแผนการผลิตได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแล...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดลำปาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  นครราชสีมา

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามเป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  อุบลราชธานี

9600 บาท
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามเป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดนครศรีธรรมราช

10000 - 14000 บาท
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามเป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  ชัยภูมิ

9600 บาท
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามเป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

14000 บาท
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามเป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

10000 - 15000 บาท
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล - ปฏิบัติตามเป้าหมายการขาย ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  จังหวัดสุโขทัย

9600 บาท
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล - ปฏิบัติตามเป้าหมายการขาย ...
1 วันที่ผ่านมา