ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

1-20 จาก 29 ผลการ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  ลำลูกกา (อำเภอ)

30000 - 50000 บาท
Job Purpose ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต โดยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงา...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  บางนา, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง

12000 - 20000 บาท
- ดูแลการให้บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในโครงการ - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอสูงสุด - แก้ไ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
-รับผิดชอบการจัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลในการสำรวจ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อส...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  รังสิต

15000 - 25000 บาท
Job Purpose รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดชลบุรี

18000 - 25000 บาท
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนิน...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  ลำลูกกา (อำเภอ)

10000 - 11500 บาท
ขับรถบริการพนักงานตาม Site งาน หรือ สถานที่ต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ และ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงาน 6 วัน (ห...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

15000 - 20000 บาท
Job Purpose รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็น...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

15000 - 25000 บาท
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  พญาไท

80000 - 160000 บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ Job Purpose: วางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนซึ่งสอดคล้องก...
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

Manage and monitor construction project as planned according to engineering standard within project budget and customer...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 80000 บาท
บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ัครงาน : ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โทรสอบถาม หรือ ส่งประวัติมาที่ คุณนัท ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
 ...การรับสมัครงาน : ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) E-mail : ****@*****.***
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
-รับผิดชอบการจัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลในการสำรวจ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - ประสบการณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปี - สามารถใช้โปรแกรมค...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนิ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

15000 - 25000 บาท
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง ต้อนรับลูกค้า ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สิ...
1 วันที่ผ่านมา
12