ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

1-20 จาก 47 ผลการ

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี

10000 - 11500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถบริการพนักงานตาม Site งาน หรือ สถานที่ต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ และ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดย...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  นครราชสีมา

30000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหล...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการปฏิบัติงานบริหารลูกค้าก่อนการโอนให้สามารถรับผิดชอบงานได้- ควบคุมการแก้ไขปัญหาและบริหารข้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้ โดยมีการบริก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือ Defect ต่างๆ- ศึกษาและหาข้อส...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจชิ้นงานเข้า Stock (GR)/ ตรวจสอบชิ้นงานก่อนตัดจ่าย (GI) โดยการ Scan Barcode และตรวจนับความถูกต...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบการจัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลในการสำรวจ-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบควา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการให้บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในโครงการ- รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้ โดยมีการบริก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฎิบัติงานด้านสนับสนุนหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ-จัดทำรายงานตา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 13500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเก็บข้อมูลของรายละเอียดงาน -สรุป Report-พิมพ์เอกสาร โดยใช้ Word,Excel-ประสานงานทั้งภายในและภายน...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง ต้อนรับลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาย...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์หา Solutions และออกแบบปรับปรุงระบบ- วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจวางแผนและบริหารจัดการ รวม...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบดูแลแก้ไขงานระบบ IT ส่วน SAP & Non-SAP-ติดตามสถานะของงานให้แก้ไขได้ตามระยะเวลากำหนด เพื่อ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเก็บข้อมูลของรายละเอียดงาน -สรุป Report-พิมพ์เอกสาร โดยใช้ Word,Excel-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้การต้อนรับ และให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลสินค้าเสนอขาย/ เช่า Promotion ตลอดจนเงื่อนไขการชำระเงิน กา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสระบุรี

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการประสานงาน ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า- รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า ประสานงา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมความพร้อมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆในการส่งมอบบ้าน- สรุปรายงานการตรวจบ้านของลูกค้าเพื่อจัดส่ง...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้ โดยมีการบริก...
3 วันที่ผ่านมา
123