รายละเอียดงาน - บริหารจัดการห้องสมุด - งานบริการสารสนเทศ - จัดการทรัพยากรสารสนเทศ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแล...

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งบรรณารักษ์ - จัดกิจกรรมในห้องสมุด คุณสมบัติผู้สมัคร # กำลังศึกษาอยู่ชั้น...

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการงานวารสาร และฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ 2. พัฒนางานวิทยาบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทั...

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...,000 - 10,000 บาท (พนักงานและบิดามารดา) ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ (ปิดรับสมัคร) รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานบรรณ... 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา