จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน บรรณารักษ์

1-4 จาก 4 ผลการ

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... สาขา อักรษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บรรณารักษ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง-มีประสบการณ์ด้านห้องสมุดหรืองานท... 
4 วันที่ผ่านมา
St Theresa International College  -  นครนายก
1. ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 2. วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือและ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการงานด้านบรรณารักษ์จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดและดูแลระบบงานห้องสมุดทั่วไป คุณสมบัติ เพศ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับบรรณารักษ์เรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบ ห้องสมุด- แจ้งปัญหากับทีมงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับลู...
2 วันที่ผ่านมา