จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน บรรณารักษ์

1-10 จาก 10 ผลการ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการงานด้านบรรณารักษ์จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดและดูแลระบบงานห้องสมุดทั่วไป คุณสมบัติ เพศ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... สาขา อักรษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บรรณารักษ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง-มีประสบการณ์ด้านห้องสมุดหรืองานท... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและบริหารงาน เรื่องการยืม-คืน หนังสือและสื่อต่าง ๆ- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องสมุด- ดูแลประสานงา...
2 วันที่ผ่านมา
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  -  กรุงเทพมหานคร
 ... : - ไม่จำกัดเพศ- วุฒิปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ หรือ บรรณารักษ์ หรือ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีทักษะในการส... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ขา อักรษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บรรณารักษ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ~3. 3.มีประสบการณ์ด้านห้องสมุ... 
3 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  -  สีลม
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร : • 1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • 2. วุฒิปริญ...
18 วันที่ผ่านมา
St Theresa International College  -  นครนายก
1. ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 2. วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือและ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต  -  ประชาธิปัตย์
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร :
11 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนปรัชชาธร  -  คันนายาว
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : ครูผู้สอนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์การทำงา...
3 วันที่ผ่านมา
ชื่อ-นามสกุล  -  จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอารีรัตน์ ใจแจ้ง อายุ 23 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (กล้...
สมัคร Jooble หนึ่งเดือนที่แล้ว