Search Results: 32 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - เงินเดือน 10,350+ค่าจัดกอง,+ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์+โอที - กองทุน - สิทธิการลา - ประกันสังคม - ...

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

เมืองเชียงราย
1 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : พนักงาน สินเชื่อ ลักษณะงาน ...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา

9000 - 10000 บาท

รายละเอียดงาน : 1.อยู่ประจำร้าน แนะนำ บริการ ลุกค้า สินค้าแม่และเด็ก 2.ช่วยจัดสินค้า จัดโปรโมรชั่นสิค้าภายใน ค...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดเรียงสินค้าในคลังเก็บ 2.ขั้นลงสินค้าให้ลูกค้า 3.ขับรถขนส่ง 4.ตรวจนับสินค้าในคลังเก็บ 5.ดูแ...

T.V.F.(2002) CO., LTD.

แม่จัน (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : 1. รับออเดอร์ลูกค้าภายในร้าน แนะนำสินค้าในร้าน อยู่ประจำร้าน ขาย สินค้า 2. ออกไปส่งสินค้าให้ลูกค้า...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เงินเดือน 10,350+ค่าจัดกอง,+ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์+โอที - กองทุน - สิทธิการลา - ประกันสังคม - ...

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

เมืองเชียงราย
13 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : ทำความสะอาด ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ 25 ปีขึ้นไป สามารถทำงาน แม่บ้าน ...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา

9000 - 10000 บาท

รายละเอียดงาน : -ดูแลรับผิดชอบ สต๊อค สินค้าเครื่องใช้ ไฟฟ้า - จัดเรียงสินค้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า ให้เป็นหมวดหมู่ ...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : บริการ ลุกค้า แนะนำสินค้าภายในร้าน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย เท่านั้น 2. อายุ 22 ปี - 4...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา

8000 - 9000 บาท

รายละเอียดงาน : แม่บ้าน ทำความสะอาด ในร้าน เช่น ปัดกวาด เช็ดถู ในร้าน รดน้ำต้นไม้ ไม่ต้อง ทำอาหาร ในร้าน คุณสม...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : ออกหาลุกค้าใหม่ ประสานกับลูกค้ต่างๆ ทำงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิ ปวส . ...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหม...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดเชียงราย
2 เดือนที่แล้ว

9000 บาท

รายละเอียดงาน : 1.ทำ บัญชี ของสาขา 2.ลงบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆของ บัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศ หญิง อายุ ...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่ในการดูแลเด็ก ดูแลความสะอาด และทำงานช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก ทำในส่วน...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหม...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : เป็นพนักงาน ขาย ประจำร้าน บริการ ลูกค้า รับลูกค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา

9000 - 10000 บาท

รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่ เอกสาร ธุรการ ขาย /และเป็นพนักงานงาน ขาย ประจำร้าน คุณสมบัติผู้สมัคร : ทุกเพศ อาย...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : ขาย สินค้าตู้แช่ ในร้าน บริการ ส่งของลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย เท่านั้น อายุ ...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย / หญิง (เปิดรับรับเพศที่3) 2.อายุ 22-35 ปี 3.วุฒิการศึกษา ปวส .ขึ้นไป หรือ...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ควบคุมปฏิบัติงานของสาขาในร้าน สินค้า ลูกค้า ผู้ใต้บังคับบัญชา และทำงานที่ผู้บริหารมอบหมายงาน คุณสมบ...

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา