5 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พนักงานจัดของประจำคลังสินค้าสำเร็จรูป (11-3-2)

รายละเอียดงาน 1. ตรวจนับและจัดเรียงเมื่อมีสินค้าเข้า 2. จัดเรียงสินค้าในคลังให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการตรวจนับ 3. ...

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมืองราชบุรี
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี -เจ้าหนี้ (12-2-2)

รายละเอียดงาน 1.จัดทำและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ แล...

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมืองราชบุรี
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานช่างไฟฟ้า (01-2-2)

รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานทางระบบไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานและลำดับของงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่...

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมืองราชบุรี
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานห้องตัดแต่งเนื้อ บริษัท MT farm

รายละเอียดงาน ตัดแต่งเนื้อวัวในห้องตัดแต่ง คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวช.หรือ ปวส. # ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน # ...

บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

จอมบึง
3 วันที่ผ่านมา

QA/QC เชิงรุกประจำโรงงาน (07-1-2)

รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน -ควบคุม ดูแล และจัดการเอกสารด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน -วางแผน ควบคุม แ...

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมืองราชบุรี
3 วันที่ผ่านมา