นักรังสีเทคนิค

รายละเอียดงาน นักรังสีเทคนิค คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์/รังสีเ... 

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา

นักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

รายละเอียดงาน •ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพด...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา