จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักกายภาพบำบัด

1-20 จาก 26 ผลการ

บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด พร้อมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด มีความรับผิด...
20 วันที่ผ่านมา

ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีประสบการณ์การรักษาดูแลผู้ป่วยด้านกายภาพ และการใช้เครื่องมือทางกายภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2.ให้คำปรึ...
7 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล ให้คำแนะนำ จัดโปรแกรมและทรีทเม้นท์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการ คุณสมบัติ เพศ : ห...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป หมายเหตุ : ถ้าเป็นผู้ชาย สูง 175 cm. ขึ้นไป, น้ำหนัก 80 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ม...
13 วันที่ผ่านมา

แอ็บโซลูท เฮลธ์  -  นครราชสีมา

ดำนเนินการรักษา ฟื้นฟู ผู้รับบริบาลด้วยวิธีการเเละเครื่องมือทางการเเพทย์ ภายใต้การดูเเลของเเพทย์ ติดตามผลการรักษา ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

1. ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย 2. ดูแลความพร้อมใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของการให้บริการกายภาพบำบัด 3. ติดตาม KP...
1 วันที่ผ่านมา

สรีรารักษ์คลินิกกายภาพบำบัด  -  จังหวัดนนทบุรี

1. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย 2. วินิจฉัย วางแผนการรักษา 3. ให้การรักษา และติดตามผล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สวัสดิกา...
2 วันที่ผ่านมา

บีคัมเวลท์  -  กรุงเทพมหานคร

- รักษาเกี่ยวกับอาการปวดต่างๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถด้านกายภาพบำบัด - เรียนรู้การช่วยแพทย์ และการใช้เครื่องมือที่เกี่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. ประเมินอาการผู้ป่วยและวางโปรแกรมการรักษาร่วมกับทีมกายภาพบำบัด 2. ให้การรักษาผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ...
2 วันที่ผ่านมา

ศูนย์การแพทย์และความงามเมดดิไซน์  -  กรุงเทพมหานคร

ตรวจวิเคราะห์ Bio physical analysis ดูแลเครื่องมือแพทย์ จัดทำรายงานออกกำลังกาย และจัดทำเอกสารวิชาการ ให้คำปรึกษาด้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

การให้บริการคนไข้ อธิบายวัตถุประสงค์ของการรักษา ติดตามดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ทำการรักษา สวัสดิการ : - กอ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพญาไท 2  -  กรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการวินิจฉัยและให้บริการทางกายภาพบำบัด อันรวมถึง ให้การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา ให้กา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ภัทรรักษา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-Probation 120 วัน /มีค่ามือทำเคสผู้ป่วย / มีค่า incentive -ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ เวลา 9.00-18.00 น (หยุดอาทิตย์ละ1 วัน...
4 วันที่ผ่านมา

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3  -  กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ของทางแผนกกายภาพ สวัสดิการ : สิทธิในการรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว , กองทุนทด...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเทพธารินทร์  -  กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ดำเนินการรักษา ฟื้นฟู และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในด้านการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สวัส...
22 วันที่ผ่านมา

ลา กราซ คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในคลินิกความงาม 2.ดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในคลินิก สวัสดิการ : - ปรับเงินเดือ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. มีความรู้ ตรวจวิเคราะห์ระบบรางกาย กล้ามเนื้อ มวลไขมัน ได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถวางโปรแกรมการรักษาให้แก่ลูกค้าได้อย่...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดจันทบุรี

นักกายภาพฯ เป็นผู้ช่วยแพทย์ ประจำคลินิก ความงาม แพนคลินิก สวัสดิการ : - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...
21 วันที่ผ่านมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  -  จังหวัดนนทบุรี

13500 - 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
7 วันที่ผ่านมา
12