Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ธุรการ เมืองนนทบุรี

1-20 จาก 179 ผลการ

บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานภายในสาขาและนอกสาขา2. จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสม...
2 วันที่ผ่านมา
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้านเอกสาร- ตรวจรับสินค้า- ตัดจ่ายสินค้าในสต๊อคการ์ด และระบบ computer- อื่นๆ ตามที่ได้รับม...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญภัณฑ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประกันสังคม- ประสานงาน แม่บ้าน รปภ.- Attendance เวลาการทำงาน การลาของพนักงาน- คิดบัตรตอก Pc - อื่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการเปิดบิลส่งสินค้า, ดูแลสต๊อกสินค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.เงินเดือนประจำ ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับ-จ่ายงาน ให้กับช่างจิวเวลรี่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวช...
2 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสแควร์เซ็นเตอร์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นลักษณะ เกี่ยวกับโรงแรมชั้นนำ และธุรกิจต่างชาติ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปี ระดั...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำสรุปงานประชุม 2. จัดทำสรุปการบันทึกมิเตอร์น้ำ ไฟ 3. จัดเตรียมการประสานงานและจัดซื้อ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำงานเอกสารของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม อายุ 18 ปีขึ้นไป ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ็บโซลูท เทคโนวัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน การนัดหมายการประชุม - งานเอกสาร ภายในและภายนอกบริษัท - การประสานงานภายในบร...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร/ประสานงานในและนอกองค์กร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานจัดซื้อทั้งหมดภายในองค์กร -ดูแลงานธุรการ/สำนักงาน -ดูแล แม่บ้าน พนักงานจัดส่งเอกสาร ...
11 วันที่ผ่านมา
Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารในแผนก - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ - ดูแลเอกสาร จดหมายต่างๆ - ทำงานตามท...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสาร IT 2. จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ IT 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ...
16 วันที่ผ่านมา
Wave Communication Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำ Report งานติดตั้ง site งาน มีตัวอย่าให้ลองทำก่อนเริ่มงาน- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย...
10 วันที่ผ่านมา
เอ็ม.เค. กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการ ประจำศูนย์บริการ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศหญิง อายุไม่เกิน  30 ปี สามารถใช้คอมพิวเต... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานในฝ่ายบัญชี ดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชี ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสม...
21 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม ไอที เซอร์วิส  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร - ทำง...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารการจัดซื้อ - อัพเดทข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติเพิ่มเติม - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ช...
21 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
 ...า คอมพิวเตอร์ หรือ เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำงานด้าน ธุรการ คีย์ข้อมูล - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง พิมพ์ด... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริช เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเงินเดือนพนักงานรวบรวมเอกสารทางบัญชีของ บริษัท ส่งสำนักงานบัญชีดูแลเงินสดย่อย จัดทำเอกสาร รับเ...
12 วันที่ผ่านมา

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร