Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ธุรการ เมืองนนทบุรี

1-20 จาก 931 ผลการ

บริษัท ซิลเวอร์ บาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * งานธุรการ บัญชี ต่างๆ* เตรียมเอกสารทางบัญชีต่างๆ* ประสานงานกับสำนักงานบัญชีภายนอกที่ดูแลงานบัญชีข...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานในฝ่ายบัญชีดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชีปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารการจัดการอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร- จัดเตรียมเอกสาร ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ ดำเนินกา...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานด้านเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บข้อมูล แยกให้เป็นระบบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตรวจสอบควา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร/ประสานงานในและนอกองค์กร- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก (โกดัง)* ติดต่อประสานงานกับแผนกบัญชี, จัดส่ง, จัดซื้อ* สรุปยอดขายร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการเปิดบิลส่งสินค้า,ดูแลสต๊อกสินค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30 ปี ระดับก...
2 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดีต่างๆ โดยเป็นการนำข้อมูลจากระบบมาใส่ในไฟล์ excel 2. ตรวจสอบคว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับโทรศัพท์- พิมพ์และจัดเตรียมเอกสาร- นัดหมายลูกค้า- จัดเตรียมสินค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ป...
2 วันที่ผ่านมา
ไบรเทน กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบในการต้อนรับผู้มาติดต่อในสำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย2.คัดแยกจดหมาย ที่ได้รับจากไ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำงานเอกสาร , รับโทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , ประสานงานต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 3...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน,เอกสารเข้า-ออก, เอกสารคู่สัญญา และอื่นๆ ตามระบบมาตรฐานงาน/ลูกค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบบัญชีและการเงินต่างๆ2. เอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่ายทุกประเภท 2.จัดทำรายงาน Aging เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ และรายงานอื่น ๆ 3.ตรวจร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาซาลองก้า (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี)...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วินิธร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา
M.K. Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการ ประจำศูนย์บริการ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ตรวจเช็ค ติดตามงานเอกสารนำกลับ , ใบรายการรถกระจาย , เอกสารเวลาการทำงานของพนักงาน ,งานจัด...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ ไบโอเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงาน คีย์ข้อมูล ติดต่อลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
2 วันที่ผ่านมา

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร