พนักงานขายฝ่ายคู่ค้าธุรกิจ ร้านโดนใจ (ประจำจังหวัดสตูล)

10000 บาท

 ...ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศ ชาย / หญิง 18 – 40 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี - มีป... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสตูล
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดสตูลหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

 ...ย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช . ขึ้นไป -มี... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

จังหวัดสตูล
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สตูล)(KM)

 ...ุณสมบัติผู้ช่วย ผู้จัดการ ปั้มน้ำมัน - เพศ ชาย และ หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสตูล
1 วันที่ผ่านมา

ผู้แทนขายพื่นที่ภาคใต้ 1 (Sale)

 ...ะยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี)... 

บริษัท นากาต้า - ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดสตูล
16 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่จังหวัดสตูล

 ...ค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสตูล
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียน สื่อการสอน ประจำจังนราธิวาส (ด่วนมาก)

 ...กรุงเทพ ปฏิบัติงานที่ตามที่ตกลง*** คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี... 

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

จังหวัดสตูล
22 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาละงู สาขาแยกฉลุง

 ...ค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสตูล
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาสตูล จังหวัดสตูล

 ...อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญ... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสตูล
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาละงู จังหวัดสตูล

 ...ค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบก... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสตูล
5 วันที่ผ่านมา

Mini Counter Staff

 ...ธ์บัตรอิออนตามพื้นที่ต่างๆ Qualification ~เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ~วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) ~ไม... 

ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

จังหวัดสตูล
20 วันที่ผ่านมา

แม็คโครสาขาสตูล เปิดรับผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - F&V)

 ...้การอนุมัติของผู้จัดการแผนกอาหารสด คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป... 

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )

จังหวัดสตูล
10 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สตูล)(KM)

 ...ม (***) ***-****คุณติว (***) ***-**** คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสตูล
7 วันที่ผ่านมา

แม็คโคร สาขาสตูล เปิดรับสมัคร หัวหน้าส่วนเนื้อสัตว์ (Supervisor-Butchery)

 ... ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี -... 

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )

จังหวัดสตูล
10 วันที่ผ่านมา

Account Executive (AE-ADP) ประจำพื้นที่ จ.สตูล

 ...ดขาย และ Market Share ให้กับองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบก... 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสตูล
7 วันที่ผ่านมา

แม็คโคร สาขาสตูล เปิดรับสมัคร หัวหน้าส่วนสินค้าอุปโภค (Supervisor - Non Food 1)

 ...นหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี... 

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )

จังหวัดสตูล
10 วันที่ผ่านมา

ธุรการขาย (เขตพื้นที่ จังหวัดตรัง, สตูล )

 ...านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี # สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือ... 

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

เมืองสตูล
1 วันที่ผ่านมา

สัตวบาลส่งเสริม หาดใหญ่, พัทลุง, ยะลา , ตรัง , สตูล

 ...ี่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี # สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัต... 

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

เมืองสตูล
1 วันที่ผ่านมา