จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน ธุรการ การเงิน

1-20 จาก 2326 ผลการ

บริษัท เฮ้าส์แบ็งค็อค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การเงิน-ธุรการ-จัดทำเอกสารรับ-จ่าย -จัดทำเอกสารเสนอราคา ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รับเช็ค-ทำทะเบ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Pharindhorn Co. Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการบัตรจอดรถ และเก็บค่าบริการจอดรถแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ2. ตรวจสอบจำนวนบัตรจอดรถให้ครบตาม...
9 วันที่ผ่านมา
M.K. Group  -  กรุงเทพมหานคร
 ...านประจำโชว์รูมรถยนต์ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบัญชี การเงิน จะได้เงินเดือนประจำพร้อมสวัสดิการต่างๆ  สวัสดิการ ปร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... : - เพศหญิง- การศึกษาระดับ ปวช- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจียเม้ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำบัญชี/ บัญทึกรายรับ - รายจ่าย - ดูแลงานด้านภาษี- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...(ปี) : 1 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. สาขาการบัญชี, การเงิน, การบริหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง2. สามารถใช้โปรแกรม Ex... 
2 วันที่ผ่านมา
Digitalscale and Engineering Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย - จัดทำเช็คและเบิกเงินสดย่อย- ตรวจสอบอนุมัติการสั่งจ่ายสำหรับการสั่งซื้อ- ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลเอกสารทางบัญชี-จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภงด 3 53 และ ภพ 30 ประจำเดือน-ติดต่อกับสำนักงานบัญชี คุ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน,เอกสารเข้า-ออก, เอกสารคู่สัญญา และอื่นๆ ตามระบบมาตรฐานงาน/ลูกค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บัญชี-การเงิน ออก บันทึก จัดเก็บ ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่ายทั้งหมดของบริษ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีประสบการณ์ในการบริหารหมู่บ้านฯ2.มีความรู้ทางบัญชี 3.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่า...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี2.มีความรู้ในการใช้โปรแกรม MS-office3.มีมนุษย์สัมพั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเก็บค่าใช้จ่าย2.รับเรื่องประสานงาน3.ประชาสัมพันธ์ข่าว-สาร4.จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เช็คราคาสินค้า,หาสเป้คสินค้าให้ตรงกับการใช้งาน,เก็บข้อมูล,ตรวจสอบสตีอค คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ป...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...l,word,โปรแกรม Exprees ในการทำงาน- มีใจรักทางด้านบัญชี -การเงิน ขยัน มีความรับผิดชอบ- มีความตั้งใจ ละเอียด รอบคอบ และพร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค เอส แอนด์ เอส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานในฝ่าย โดยแบ่งเป็นแผนกบัญชี - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ,ปิดงบส่งผู้บริหารแผนกการเงิน-ดูแลตรวจ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ายุไม่เกิน 40 ปี- วุฒิการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- สามารถใช้ Microsoft Office ไ... 
2 วันที่ผ่านมา
ไชน่า ไฮวิน โลจิสติกส์  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำบัญชีรับ-จ่าย ภายในบริษัท รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย นำส่งให้สำนักงานบัญชีเปิดใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอม แพค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำสาขาของบริษัทได้ในปี 256... 
4 วันที่ผ่านมา
V.P.C. Property  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานบัญชีทั่วไป- ประสานงานกับลูกค้า- จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน : บางบัวทอง คุณส...
2 วันที่ผ่านมา