ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ธนาคาร จังหวัดสมุทรสาคร

1-14 จาก 14 ผลการ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  เมืองสมุทรสาคร

1. ประสานงานด้านภาษากับพนักงานชาวพม่า 2. ดูแลเอกสารการจ้างงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาพม่า 3. แปลเอกสารต่าง ๆ ...
6 วันที่ผ่านมา

VS Group  -  เมืองสมุทรสาคร

- ดูแลพื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิงานตามกฏระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย - ตรวจติดตามให้ม...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร

-งานด้านการเงิน -ธนาคาร -การนำเข้าส่งออก -วางแผนและบริการกระแสเงินสด -ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน -อื่นๆ คุณสมบั... 
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟ.ที.เอส. กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

 ...ดทำเอกสารการจ่ายเช็คเจ้าหนี้ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

 ...บประจำปี ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง (สรรพากร ธนาคาร ประกันสังคม) จัดทำการยื่นแบบภาษีต่างๆของบริษัท สวั... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร

-เจ้าหน้าที่บัญชีระดับ 2 1.ตรวจสอบ Statement ธนาคาร กระทบยอด GL / และจัดทำรายงานกระทบยอด Bank Reconcile 2.จัดทำรายงา... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรสาคร

 ...ตลาดกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ(กลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่นประกันชีวิต ธนาคาร โรงเรียน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ) - จั... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 บาท
มีความรู้ทางงด้่านงานบัญชี - ธนาคาร , ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น ฯลฯ สามารถจัดทำเอกสาร รายรับ รายจ่าย ได้ ยื่น... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  เมืองสมุทรสาคร

 ...ามสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย... 
22 วันที่ผ่านมา

INTEQC Group  -  เมืองสมุทรสาคร

17000 บาท
1. วิเคราะห์และนำสิ่งใหม่ๆมาใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานเพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตผลิตภัณฑ์กับพนักงานขา...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร

20000 - 30000 บาท
1. พิสูจน์อักษร 2. สามารถเทียบต้นฉบับจากภาษาจีนได้ 3. ดูแลและติดตามนักแปล 4. ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอก (ทั้งใน...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  เมืองสมุทรสาคร

- ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด - วิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยงเพื่อเสนอหาทาง...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรสาคร

- ควบคุม/บันทึก/ติดตามการทำงานของเครื่องทำความเย็น/ เครื่องผลิตน้ำแข็ง - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน PM เพื่อให้สา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัทโอเชี่ยน ฟิตเนส คลับ จำกัด , บริษัท ยู ฟิต ฟิตเนส คลับ...  -  จังหวัดสมุทรสาคร

- แนะนำผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก - สร้างยอดขาย - ดูแลและให้คำแนะนำกับผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก สวัสดิการ : ชุดฟอร...
5 วันที่ผ่านมา