รายละเอียดงาน ฟ้องคดี บัตรเครดิต เช่าซื้อ จำนอง - ดูแลคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน บัตรเครดิต ,เช่าซื้อ , จำนอง - จ...

บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และดำเนินคดีในศาล คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีภาษีอากร รวมทั้งดำเนินคดี...

บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานเฉลี่ยทรัพย์ สวมสิทธิ์ ไต่สวน ขัดทรัพย์ หรือติดตามคดีความจนมีหมายบังคับคดี เป็นต้น คุณ...

บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บั...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบคดีความ ประสานงานกับชาวต่างชาติหรืองานที่บริษัทฯ มอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี)...

สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย เช่น คดีอาญา คดีแพ่ง คดีแรงงาน และอื่นๆ -ศึกษา...

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...- หางาน รามคำแหง ราษฎร์พัฒนา กรุงเทพมหานคร - หางาน ทนายความ - หางาน ทนายความ ใกล้ฉัน - หางาน ทนายความ กรุงเ... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ว่าความด้านคดีตามที่บริษัทมอบหมาย - ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา - จัดเตรียม...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานกับลูกความ 2. เตรียมสำนวนคำฟ้องและว่าความในศาล 3. เขียนรายงานคดี เสนอแนะและให้คำ...

Anglo-Thai Legal

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อดำเนินคดี 2. ดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited.

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการใช้สิทธิทางศาล 2.ติดตามหนี้สิน 3.เจรจาติดตามทวงถา...

บริษัท นากาต้า - ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
 ...มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี ด้านงานกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ ทนายความ - มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาต่าง ... 

บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา