งาน ถอดแบบ จังหวัดสงขลา

1-8 จาก 8 ผลการ

เอส-2000 สตีล แฟบริเคท จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถ ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS office และ Autocad) ได้เป็นอย... 
7 วันที่ผ่านมา

บจก. เอส-2000 สตีล แฟบริเคท  -  หาดใหญ่

- สามารถ ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS office  และ  Autocad)  ได้เป็นอย่างดี - สามารถท... 
9 วันที่ผ่านมา

บจก. เอส-2000 สตีล แฟบริเคท  -  หาดใหญ่

- สามารถ ออกแบบ ถอดแบบ(โครงสร้าง)และประมาณราคาได้ - มีประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้าง ประมาณราคา  ถอดแบบ  หรือออกแบบอ... 
13 วันที่ผ่านมา

บจก.หาดใหญ่โมเดิร์นเฮ้าส์ (บริษัทรับออกแบบและรับสร้างบ้าน)  -  คอหงส์

 ...ควบคุมงานอาคารไม่ต่ำกว่า 2 ชั้น 11.สามารถประมาณการราคา,ถอดแบบ,ประมาณการงานอาคารได้ 12.สามารถใช้โปรแกรม Autocat ได้ 1... 
13 วันที่ผ่านมา

บจก.หาดใหญ่โมเดิร์นเฮ้าส์ (บริษัทรับออกแบบและรับสร้างบ้าน)  -  คอหงส์

 ...า 2 โครงการ หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี 11.สามารถประมาณการราคา,ถอดแบบ,ประมาณการงานอาคารได้ 12.เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี... 
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค.พี.วี ซัพพลาย  -  จังหวัดสงขลา

 ...า 2 โครงการ หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี 11.สามารถประมาณการราคา,ถอดแบบ,ประมาณการงานอาคารได้ 12.เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บมจ.โฮมโปรดัสกส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ ( กาญจนวนิช )  -  คอหงส์

รายละเอียดของงาน -ให้คำปรึกษา -ตรวจสอบหน้างาน -ถอดแบบ -คำนวณวัสดุ ประมาณราคา -เสนอราคางานกับลูกค้า คุณสมบั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวนิช)  -  หาดใหญ่

 ...ากับลูกค้า                         - ตรวจสอบหน้างาน - ถอดแบบ - คำนวณวัสดุ ประมาณราคา เสนอราคางานกับลูกค้า คุณสมบ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว