Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ติดตั้ง จังหวัดสงขลา

1-18 จาก 18 ผลการ

บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...นโรงพยาบาลของรัฐ 14 จังหวัดภาคใต้ ทำงานเกี่ยวกับ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ จำหน่าย ซ่อม ปรับปรุงอุปกรณ์ระบ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  บ้านพรุ

 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อี ซี เอ็น โซลูชั่น จำกัด  -  หาดใหญ่

รับสมัครงาน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้ง งาน ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ ปวช./ปวส/ปริญญาตรีหรือสาขาอ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย เครื่องจักรอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทลเลอร์แบบเวลาจริง อาทิเช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  หาดใหญ่

 ...้นำด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์   รวมถึงรับออกแบบ  ติดตั้ง ซ่อมแซม  ปรับปรุงเครื่องจักร  กระบวนการผลิตของโรงงานอุต... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  หาดใหญ่

 ...้นำด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์   รวมถึงรับออกแบบ  ติดตั้ง ซ่อมแซม  ปรับปรุงเครื่องจักร  กระบวนการผลิตของโรงงานอุต... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัทไอเดียทูเก็เตอร์จำกัด  -  คอหงส์

 ...้ดี 5.มีความสามารถและประสบการณ์ในการผลิต เชื่อม  ไฟฟ้า ติดตั้ง งานประเภทป้ายต่างๆได้ดี 6.ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด หรื... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...นโรงพยาบาลของรัฐ 14 จังหวัดภาคใต้ ทำงานเกี่ยวกับ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ จำหน่าย ซ่อม ปรับปรุงอุปกรณ์ระบ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

หจก.ส่งเสริมเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส  -  จังหวัดสงขลา

 ...เดินระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค,ระบบทีวีดาวเทียม ,และจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ราคาพิเศษ
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซุ่นไทย พาราวู้ด จำกัด  -  ทุ่งหมอ

 ... -อ่านแบบ ทำชิ้นงาน ประกอบ ทดสอบ การทำงานของเครื่องจักร ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีทักษะในก... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  หาดใหญ่

 ...้นำด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์   รวมถึงรับออกแบบ  ติดตั้ง ซ่อมแซม  ปรับปรุงเครื่องจักร  กระบวนการผลิตของโรงงานอุต... 
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  หาดใหญ่

 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  บ้านพรุ

 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  บ้านพรุ

 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  หาดใหญ่

 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
27 วันที่ผ่านมา

บริษัทกู๊ดเวลโปรซิสเต็มส์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

บริษัทกู๊ดเวลโปรซิสเต็มส์ จำกัด จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประตูคีย์การ์ด Computer, ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โทเทล โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการ ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาลิฟต์ทุกประเภท ในอาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล สามารถดูรายละเอียด... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  หาดใหญ่

 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว