Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ติดตั้ง จังหวัดสงขลา

1-16 จาก 16 ผลการ

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

9500 บาท
 ...ตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ7.ดูระบบ Network8.ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security9.ดูแลแก้ไข... 
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แก้ไขปัญหา ติดตั้ง และอัพเดท Hardware/Software/Network/Server ให้กับลูกค้า -ควบคุมการปฏิบัติงานขอ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  หาดใหญ่

 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  หาดใหญ่

500 - 700 บาท
 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.ดูแลระบบปฏิบัติการของฝ่ายไอที ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานของระบบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 2.รับผิดชอบ จัดการ ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

12000 บาท
 ...นโรงพยาบาลของรัฐ 14 จังหวัดภาคใต้ ทำงานเกี่ยวกับ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ จำหน่าย ซ่อม ปรับปรุงอุปกรณ์ระบ... 
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  หาดใหญ่

500 - 800 บาท
 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โทเทล โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการ ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาลิฟต์ทุกประเภท ในอาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล สามารถดูรายละเอียด... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  หาดใหญ่

 ...้นำด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์   รวมถึงรับออกแบบ  ติดตั้ง ซ่อมแซม  ปรับปรุงเครื่องจักร  กระบวนการผลิตของโรงงานอุต... 
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  บ้านพรุ

100 บาท
 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  -  หาดใหญ่

ลักษณะงาน -ดูแลระบบปฏิบัติงานของฝ่ายไอที ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานของระบบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย -รับผ... 
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย เครื่องจักรอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทลเลอร์แบบเวลาจริง อาทิเช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  บ้านพรุ

400 - 700 บาท
 ...ศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ    วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงานจำ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

หจก.ส่งเสริมเอ็นจิเนียริ่งเซอรวิส  -  จังหวัดสงขลา

11000 บาท
 ...เดินระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค,ระบบทีวีดาวเทียม ,และจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ราคาพิเศษ
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บ.ซิสเต็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  -  หาดใหญ่

9000 - 15000 บาท
 ...ั้งระบบภาพ และระบบเสียงสำหรับห้องประชุม และ อื่นๆ ได้ -ติดตั้ง เดินระบบ LAN เดินสายสัญญาณต่างๆ เชื่อมต่อระบบไฟ อุปกรณ์... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อี ซี เอ็น โซลูชั่น จำกัด  -  หาดใหญ่

รับสมัครงาน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  / ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้ง งาน ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์  ปวช./ปวส/ปริญญาตรีหรือสาข... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว