Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ตรวจสอบ จังหวัดสงขลา

1-13 จาก 13 ผลการ

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

23500 - 35000 บาท
 ...การบริการ รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากการปฎิบัติงาน• ดูแล ตรวจสอบ การเตรียมงานประจำวัน เช่น การออกสัญญาเช่า การเตรียมงานร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...รจัดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำ ... 
3 วันที่ผ่านมา

บจก.ศุภสารกลการ  -  บางกล่ำ

 ...ถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ หน้าที่และลักษณะงาน - ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงยางล้อทุกประเภท ของรถยกทุกประเภท ทั้งที่ใ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีคว... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัทในเครือเบญจพร กรุ๊ป  -  หาดใหญ่

 ...และโครงการ -จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง -ตรวจสอบ ความถูกต้องของงานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของโครงสร้าง งานระบ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเครา... 
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ย ประมาณราคา ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ Shop Drawing ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล แล... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ช่วยหัวหน้างาน ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ และการผสมน้ำยางก่อนการผลิต สวัสดิการ : บ้านพักฟรี ,รถรั... 
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนำ ป้องกันเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สวัสดิการ : -ชุดยู... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทในเครือเบญจพร กรุ๊ป  -  หาดใหญ่

 ...ักงานทุกคนพร้อมดูแลการปฏิบัติงาน   - จัดทำแผนงาน ทบทวน ตรวจสอบ โครงการในภาพรวมและติดตามผลการดำเนินการ - กำกับดูแลและ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...บริษัท (Handling of Complaint) รวมทั้ง วิเคราะห์/วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมดูแลและร่วมกับทีมงานเพื่อดำเนินงานทางด้านเทคนิคคุ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทฟูเจียน อันจ้วง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ณ์ เครื่องจักรและวัสดุ 3. ติดต่อประสานงาน หารือ รายงาน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา และผู... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท วิชชุสิน จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ... ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ตรวจสอบ คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท คุณสมบัติ คน... 
สมัคร Jooble 20 วันที่ผ่านมา