Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ตรวจสอบ จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 24 ผลการ

กรุงศรี ออโต้  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีคว... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ตรวจสอบ ซ่อมแวมแวม บำรุงรักษาเครื่องจักในไลน์ผลิต สวัสดิการ : รถรับส่ง เครื่องแบบพนักงาน บ้านพัก ค่ากะ เบี้ยขย... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัทในเครือเบญจพร กรุ๊ป  -  หาดใหญ่

 ...ักงานทุกคนพร้อมดูแลการปฏิบัติงาน   - จัดทำแผนงาน ทบทวน ตรวจสอบ โครงการในภาพรวมและติดตามผลการดำเนินการ - กำกับดูแลและ... 
8 วันที่ผ่านมา

บจก.เอชดีเคเบิลเทค  -  หาดใหญ่

 ...สต๊อกของเครม รับเข้า-ส่งออก -ดูแลงานด้านสต๊อกเครม นับ ตรวจสอบ ให้ตรงกับของจริง -รับลูกค้าแก้ปัญหาเบื้องต้นเรื่องของ... 
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...รจัดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำ ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ย ประมาณราคา ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ Shop Drawing ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล แล... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเครา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...คุณภาพของผลิตภัณฑ์ถุงมือระหว่างกระบวนการผลิต 3.ติดตาม ตรวจสอบ customer compliant และมาตราการแก้ไข ป้องกัน 4.รายงานผ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ช่วยหัวหน้างาน ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ และการผสมน้ำยางก่อนการผลิต สวัสดิการ : บ้านพักฟรี ,รถรั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  -  หาดใหญ่

 ...ติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงาน... 
11 วันที่ผ่านมา

J. D.POOLS HATYAI  -  หาดใหญ่

 ...ริมาณที่กำหนด  ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ตร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ครงการ - จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง - ตรวจสอบ ความถูกต้องของงานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของโครงสร้าง / งานร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...กงานทุกคนพร้อมดูแลการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนงาน ทบทวน ตรวจสอบ โครงการในภาพรวมและติดตามผลการดำเนินการ - กำกับดูแลและ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บี.ไรท์ รับเบอร์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ุคลากรที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร/หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  -ตรวจสอบ รายงาน และเสนอแนะ ต่อผู้บังคับบัญชา ในเรื่องต่างๆ เพื่อ... 
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...มูล จับคู่ โอนเวลาทำงานของพนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลที่ผิดปกติ 3. ทดสอบ คำนวณ รายงานใบค่าแร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนำ ป้องกันเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สวัสดิการ : -ชุดยู... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัทฟูเจียน อันจ้วง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  ท่าช้าง, ภาคใต้

 ...ณ์ เครื่องจักรและวัสดุ 3. ติดต่อประสานงาน หารือ รายงาน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา และผู... 
22 วันที่ผ่านมา

บริษัทในเครือเบญจพร กรุ๊ป  -  หาดใหญ่

 ...และโครงการ -จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง -ตรวจสอบ ความถูกต้องของงานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของโครงสร้าง งานระบ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท วีทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  หาดใหญ่

 ...abel  โดยใช้เครื่องกัดป้าย และ  Terminal Print Mark 5.ตรวจสอบ  Control Cabinet โดยตรวจสอบในขั้น FAT (Factory Acceptan... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12