Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ตรวจสอบ จังหวัดระยอง

1-7 จาก 7 ผลการ

CHANG HORING RUBBER(THAILAND)CO,LTD.  -  ปลวกแดง

 ...บสั่งซื้อและการสั่งซื้อ 協助採購單的查詢及下單的工作。 3. จัดระเบียบ ตรวจสอบ และป้อนใบสั่งสินค้า 整理、核對、及輸入進貨帳單。 4. ช่วยในการบริหาร... 
10 วันที่ผ่านมา

Hertel Asia Limited  -  นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก

 ...ข้อมูลกับผู้ตรวจสอบในการตรวจสอบรายการภาษี 6. จัดเตรียม ตรวจสอบ และบันทึกการจัดสรร และกระทบยอดเจ้าหนี้การค้าภายในบริษัท... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมืองใหม่โครเมี่ยม จำกัด  -  จังหวัดระยอง

35000 - 40000 บาท
 ...ละผู้รับเหมา- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนก่อสร้างที่ได้รับมอบ ห... 
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีพีเอ็ม ที่ปรึกษากฎหมาย ฝึกอบรมและบริการ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...วามรับผิดชอบ - ควบคุม วางแผน ดำเนินการ ในกระบวนการผลิต- ตรวจสอบ ดูแล การทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ เพศ :... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เทวาอาคิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สาขา 00001...  -  จังหวัดระยอง

 ...ละผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Wisdom Hotel & Residence  -  เมืองระยอง

 ...ณาเป็นพิเศษ Job Details รับผิดชอบ ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ของโรงแรม, อุปกรณ์ต่า... 
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

1. ปฏิบัติงานเข้าเวรเพื่อดูแล ตรวจสอบ แก้ไขความเรียบร้อย 2. ควบคุมการใช้งาน ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว