Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ตรวจสอบ จังหวัดระยอง

1-9 จาก 9 ผลการ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

 ...บ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว6.ตรวจสอบ และวิเคราะห์รายงานสรุปการรับ-จ่าย และยอดสินค้า เพื่อใช้... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เทวาอาคิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สาขา 00001...  -  จังหวัดระยอง

 ...ละผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

 ...ต่อไป- ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า- ตรวจสอบ / ติดตาม / ประสานงาน / จัดหาบริษัทขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่... 
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

30000 - 40000 บาท
 ...นะบรรจุให้เพียงพอต่อการผลิตและบรรจุในแต่ละช่วงเวลา 5. ตรวจสอบ และดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามระบบงานที่บริษัทฯ มีให้อย... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

ตรวจสอบ Product , Receiving Control ตรวจสอบ Data ของพนักงาน สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ,ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, เบ... 
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรม ระยองซิตี้  -  จังหวัดระยอง

 ...้วยใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความซื่อสัตย์ 7. ตรวจสอบ ดูแลการจัดเก็บเงินให้ครบถ้วนในแต่ละวันด้วยความซื่อสัตย์... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาช...  -  จังหวัดระยอง

 ...ดุต่างๆที่ใช้ในงานให้ได้ราคา และคุณภาพที่เหมาะสม ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม Specification ที่ต้องการ ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

10000 บาท
1. ปฏิบัติงานเข้าเวรเพื่อดูแล ตรวจสอบ แก้ไขความเรียบร้อย 2. ควบคุมการใช้งาน ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความ... 
2 วันที่ผ่านมา

MaxTime ยางรถยนต์  -  จังหวัดระยอง

15000 บาท
ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบ บันทึกบัญชีและตัดชำระหนี้ เจ้าหนี้การค้า 2.ตรวจสอบ,บันทึกและตัดชำระหนี้ค่า... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว