ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ตรวจสอบ จังหวัดระยอง

1-20 จาก 32 ผลการ

บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดระยอง

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประกอบคอมพิวเตอร์- ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ- อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ- เบิกสินค้าและป... 
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด  -  ปลวกแดง (อำเภอ)

 ...ละรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการต่างๆ ที่ผิดปกติ -จักทำ ตรวจสอบ และรวบรวมรายงานต่างๆ ในฝ่ายบัญชี เช่น รายงาน KPI ,รายงา... 
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...ตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันท... 
2 วันที่ผ่านมา

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง  -  ปลวกแดง (อำเภอ)

 ...สดุในการทำงาน รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบงบประมาณ -วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม -จั... 
4 วันที่ผ่านมา

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.  -  เมืองระยอง

 ...กี่ยวกับการเงิน โอนเงินผ่านระบบ ทำเอกสารBG ติดต่อธนาคาร ตรวจสอบ Statement 3. ทำรายการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารเพื่อ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  มาบตาพุด

 ...ต์ ของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามแผนการเดินทางที่กำหนด - ตรวจสอบ CCTVหรือGPS ได้ดี - ควบคุมให้พนักงานขับรถขับในเส้นทา... 
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรม ระยองซิตี้  -  จังหวัดระยอง

 ...้วยใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความซื่อสัตย์ 7. ตรวจสอบ ดูแลการจัดเก็บเงินให้ครบถ้วนในแต่ละวันด้วยความซื่อสัตย์... 
1 วันที่ผ่านมา

Innovation Group  -  จังหวัดระยอง

งานดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลภายโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี จบการศึกษ... 
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด  -  เมืองระยอง

- ดูแลระบบ PLC และระบบไฟฟ้าโรงงาน - ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวม... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดระยอง

10519 บาท
- ประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ - เบิกสินค้าและประสานงานกับหน... 
2 วันที่ผ่านมา

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง  -  จังหวัดระยอง

 ...สดุในการทำงาน รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบงบประมาณ -วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม -จั... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทรูพอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

30000 - 50000 บาท
 ...ณการก่อสร้าง - ถอดแบบและคำนวณวัสดุก่อสร้าง - วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และถูกต้อ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  ปลวกแดง (อำเภอ)

 ...ิน ของบริษัท 2.ทำรายละเอียดลูกค้า 3.ตัดชำระหนี้ 4.ตรวจสอบ Statement 5.เบิกจ่ายเงินสดย่อย 6.อื่นๆที่ได้รับมอบ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซันไชน์ (2016) จำกัด  -  ปลวกแดง (อำเภอ)

20000 บาท
 ...ะแนวทางแก้ไข 3.ถอดแบบและคำนวณวัสดุก่อสร้าง 4.วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และถูกต้อง... 
1 วันที่ผ่านมา

SCI Siam Corea Industrial Co.,Ltd.  -  นิคมพัฒนา (อำเภอ)

1.ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ 2.จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 3.ดูแล... 
9 วันที่ผ่านมา

Bosch Group  -  เมืองระยอง

 ...อ และกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานของบ๊อช (Bosch standard) ตรวจสอบ ดูแลให้เครื่องมือพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเว... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สินพูนทรัพย์ แอสเสท จำกัด  -  ปลวกแดง (อำเภอ)

 ...างให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 2.ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปรายงาน การทำงานของผู้รับเหมา 3.สามารถบร... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (Somboon Group) จำกัด (มหา...  -  ปลวกแดง

 ... - ควบคุมการเบิกวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง - ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการส่งมอบสินค้าเข้าสโตร์สำเร็จรูป - อื่น ๆ ที่ไ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด  -  เมืองระยอง

 ...บบ และระยะเวลาการก่อสร้าง 2.จัดทำรายงาการก่อสร้าง 3.ตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติงวดงานของผู้รับเหมา 4.ประสานงานระหว่... 
8 วันที่ผ่านมา
12