ช่างเทคนิคเครื่องกล 30 อัตรา

 ...ไป2. วุฒิ ปวช/ปวส. สาขาเครื่องกล ยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ฯ3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้4. ผ่านการเกณฑ์ทหา... 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหา...

จังหวัดราชบุรี
17 วันที่ผ่านมา