ช่างยนต์ (ติดตั้ง GPS) ประจำขอนเเก่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ •ติดตั้งกล่อง GPS ตามใบงาน (ใน/นอกสถานที่)•ติดต่อนัดและคอนเฟิร์มวันเวลาสถานที่ของการติดตั้งกับลูก...

บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ขอนแก่น
9 วันที่ผ่านมา

ช่างยนต์ ประจำสาขา เอสโซ่ ร้อยเอ็ด

รายละเอียดงาน - ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจ...

บริษัท บี - ควิก จำกัด

เมืองร้อยเอ็ด
1 วันที่ผ่านมา