ช่างทำป้าย (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน : * ทำงานเกี่ยวกับป้าย * ขึ้นติดตั้งป้าย - ขึ้นที่สูงได้ * ทำป้ายไฟ * ตู้ไฟต่างๆ * เชื่อมเหล็ก -...

Big Banner Company

จังหวัดชลบุรี
7 วันที่ผ่านมา