ช่างตัดขน (Grooming)

รายละเอียดงาน อาบน้ำ-ตัดขน สุนัขและแมว คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35ปี # วุฒิการศึกษา ม.3-อน...

โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา