...อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด 3.รักษาความสะอาด และ จัดเรียงสินค้า ในส่วนที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการ ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
18 วันที่ผ่านมา