งาน จัดหา นครปฐม

1-1 จาก 1 ผลการ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม

 ...บบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 10. ควบคุม จัดหา และดูแล การเบิกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 11. ควบคุม ดูแลสภ... 
21 วันที่ผ่านมา