งาน จัดส่งสินค้า น้ำดื่ม ชลบุรี

1-2 จาก 2 ผลการ

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ินค้า: น้ำยาล้างจานฟินน์ -นำเสนอ/ขาย -ขายเงินสด -จัดส่งสินค้า ห้ามขายนอกเขตพื้นที่ ห้ามขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดไ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ๆที่เกี่ยวข้อง 2. ขายสด เก็บเงินสด 3. จัดส่งสินค้า เติมสินค้า 4. หมั่นตรวจเยี่ยมลูกค้า 5. ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว