รายละเอียดงาน - จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ Amadeus (มีคนสอนงาน) - ประสานงานเอกสารตั๋วเครื่องบินและวีซ่าจีนของลูกค้าก...

บริษัท ฟิวเจอร์ทริปแอนด์ทัวร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ... - สามารถขับรถไปทำธุระแทนได้ - จองโรงแรมที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน เปรียบเทียบความคุ้มค่าและราคา - รับส่งแม่บ้าน จ่... 

บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ุน, อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 6. จองตั๋วเครื่องบิน, จองโรงแรม, ดำเนินการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเ... 

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...าร การเชิญประชุม/การจัดเตรียมสถานที่/จองห้องประชุม/จองตั๋วเครื่องบิน/จองโรงแรม และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข... 

บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด

รัตภูมิ
1 วันที่ผ่านมา
 ...ิษัทให้บริการด้านการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเงินตรา จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก โรงแรม ยานพาหนะ และให้บริการด้าน visa เ... 

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บางรัก, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
 ...กี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท ดูแลเรื่องการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก นัดหมายคนขับรถ การทำvisa และจัดเตรียมเอกสาร... 

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
 ...ัวของพนักงาน - เอกสารภายนอกการจัดการการรักษา - จองตั๋วเครื่องบิน - สนับสนุนการสรรหา การบริหารตารางการสัมภาษณ์ - ... 

RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
 ...- จัดการเรื่องการเดินทางและที่พัก เช่น จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน - ติดต่อพนักงานขับรถ รวมถึงทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายต... 

บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
 ...บ้าน การติดต่อประชาสัมพันธ์ เช่น วางแผนการเดินทาง /จองตั๋วเครื่องบิน / จองโรงแรมที่พัก / จองร้านอาหาร / การซื้อบัตรคอนเ... 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...บริษัทให้บริการด้านการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเงินตรา จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก โรงแรม ยานพาหนะ และให้บริการด้าน visa เปิดร... 

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...1 ซึ่งคือรายงานที่บริษัทต้องทำส่งให้ ก.ล.ต ทุกปี - จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

จังหวัดสมุทรปราการ
7 วันที่ผ่านมา
 ...ผู้บริหาร - ดูแลเรื่องรูป กรอบรูป ใส่กรอบทั้งหมด - จองตั๋วเครื่องบิน / จองโรงแรม กรณีผู้บริหารออกต่างจังหวัด - ประสานงา... 

River Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
 ...อบ - visa work permit - ทำหน้าที่เลขานายญี่ปุ่น - จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม - แปลงาน - ดูแล black office - จัดทำ PO... 

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...บริการจอง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า เช่น จองตั๋วเครื่องบิน เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน -ประสานงานไอทีการณีข้อมูลมีปั... 

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา