...ำงานในสภาวะกดดันได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีใบประกอบ จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 

วรนิทัศน์

เมืองนนทบุรี
2 เดือนที่แล้ว
 ...าตรีสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย # มีใบประกอบวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # วุฒิปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย # มีปร... 

บริษัท 99 การปัก (1999) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลความปลอดภัยในบริษัทและในไซต์งานก่อสร้างต่างๆ วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 2. ทำ...

บริษัท ยู.เอส.จี. จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...จป.วิชาชีพตามกฏหมาย"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office แ... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือเกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานไซต์งานคลอง 9 ปทุมธานี -วิเคราะหการบ่งชี้อันตรายในการทำงาน ขั้นตอนอันตรายต่อนายจ้าง -ปฏิ...

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง # มีใบ จป. วิชาชีพ/หัวหน้างาน/บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีประสบการณ์... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ... # เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จป.วิชาชีพ # มีใบ กว. # มีประสบการณ์ในด้านสาขาจัดการความปลอ... 

บริษัท ไทยภักดี การโยธา จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...ะความปลอดภัย # มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี (งานด้าน จป.วิชาชีพ) สวัสดิการ สวัสดิการประกันโควิด ประกันชีวิต ... 

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 2.เสนอแนวทางการทำงานด้วยความปลอด...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หากมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย # อายุ 25-40 ปี # ปริญ...

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย - ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใ...

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...นามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมและมีประกาศนียบัตร (จป.วิชาชีพ) ตามกฏหมายใหม่ # สามารถประจำหน่วบงานก่อสร้างต่างจังห... 

บริษัท ไทย-นิชชีนแพลนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...คุณสมบัติผู้สมัคร #1. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือผ่านการอบรม จป.เทคนิค #2. เพศ ชาย /หญิง #3. อายุ 25-45 ปี #4. . มีป... 

บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
 ...ายุ 25 ปีขึ้นไป # มีใบประกอบวิชาชีพ # มีประสบการณ์ด้าน จป. # สามารถปฎิบัติต่างจังหวัดได้ # มีภาวะผู้นำ # มีทัก... 

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...บรมโดยมีใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ในการจัดทำราย... 

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... วุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ # มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสายก่อสร้าง # มีทักษะในก... 

บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
19 วันที่ผ่านมา
 ...ความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมจป.วิชาชีพ # มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมากกว่า ... 

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรา...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ตามกฎกระทรวง 1.จัดทำ JSA 2.Morning Talk ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน 3.ควบคุมผู้ร... 

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท อีอ...

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามกฎหมายกำหนด 2.ออกสุ่มตรวจและกำกับดูแลให้มีกา...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง #- มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ #- มีทักษะในด้านการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับควา... 

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติ...

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Key Responsibilities and Activities: - Implementation the standard of SHE management system, PSM, IS...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จป.วิชาชีพ - สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ - สามารถจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภั... 

บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)

บางบัวทอง
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลความปลอดภัยในโรงงานตามหน้าที่ จป.วิชาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ... 

บริษัท บี.วี.เอ็น. ซิลเวอร์ เชน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นตามนโยบายบริษัทฯและตามที่กฎหมายกำหนด - ตรวจสอบและปรับป...

POSH MEDICA LIFETECH CO., LTD

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
 ...60 โทร. (***) ***-**** ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป กรุงเทพมหานคร - ... 

บริษัท นิวแคน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายในหน้างาน - ตรวจสอบความปลอดถัยของอุปกรณ์และเครื่องจักร พร้อมทั้งให้คำแ...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา