Search Results: 17 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1.ดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa , Work Permit และอื่นๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวัถุประสงค์ของบริ...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานงานด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # หญ...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคว...

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บริหารและจัดการด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 2.จัดทำและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ 3.ประเมินความเสี...

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท...

Sincerely Screen Co., Ltd.

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...มัย และความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ # หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิศษ ... 

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
 ...ภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพและมีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ # มีปร... 

บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใ...

บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
26 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่หลักในการป้องกันอุบัติเหตุ เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆในองค์กร ดูแลทุกกิจกรรมการท...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือบุคคลที่ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ ตามกฏหมายกำหนด มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลความปลอดภั... 

บริษัท ไอ สแตนเลส สตีล จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ คอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นตำแหน่งที...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...ิมคนพิการ 2. หากเคยผ่านงาน หรือเคยได้รับอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ หรือได้รับวุฒิบัตร Professional Safety Officer จะพิจาร... 

บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...สมัคร # ป.ตรี # สาขาที่เกี่ยวข้อง # ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ อย่างครบถ้วน # มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 

Sincerely Screen Co., Ltd.

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใ...

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อปฏิบัติของ จป.วิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี... 

บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...5.มีความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ในโรงงานเบื้องต้น 6.หากเป็น จป.วิชาชีพ และเคยผ่านงานในอุตสาหกรรม Oil&Gas; จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 

EXPERTEAM CO.,LTD.

จังหวัดสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา