11 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

นักศึกษาฝึกงาน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สารสนเทศ ) สาขาหาดใหญ่ 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - บันทึกข้อมูล , คีย์ข้อมูล - จัดเก็บเอกสาร ดูแลด้านเอกสาร - งานด้านบริการลูกค้า - ติดต่อประสานงา...

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

Application Support (HY)

 ...# วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # มีความรู้และทักษะทางด้าน... 

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์ (STGT-HY)

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

IT Support

รายละเอียดงาน - ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT - ควบคุมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - วิเคราะห์ตรวจสอบ แก...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Technical Support

รายละเอียดงาน 1.สนับสนุนด้านงานขายสินค้า หลักการทำงานของสินค้า และข้อจำกัดของสินค้านั้นๆ 2.จัดทำข้อมูลสนับสนุนงานขา...

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ IT Support

รายละเอียดงาน ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้งHardwaren,Software,Operating System Install,Upgrade Herdware...

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา

Sale Engineer (IT)

รายละเอียดงาน - จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ GPS, อุปกรณ์ RFID, Mobile Phone, Software - ให้บริการหลังการขาย - เป...

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย NoteBook เเบรนด์ Asus ประจำ Banana IT Central Festival หาดใหญ่ ( รายได้เฉลี่ย 18,000 - 20,000 บาท/เดือน )

รายละเอียดงาน - เสนอขายสินค้าประเภท NoteBook (Asus) - แนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลสินค้าและส...

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

หาดใหญ่
11 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

 ...ปี # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมฯ วิศวะคอมฯ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ... 

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

Regional Support Card Senior Chief

Job Summary - สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนากิจกรรมการขายบัตรของสาขา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขอ...

ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

เมืองสงขลา
6 ชั่วโมงที่ผ่านมาใหม่

OPS SUPPORT COORD

Overview Weatherford is a leading global energy services company. Our world-class experts partner with customers to o...

Weatherford

เมืองสงขลา
2 เดือนที่แล้ว