Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ควบคุม จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 36 ผลการ

รถเช่าอีโคคาร์  -  จังหวัดสงขลา

15000 - 19000 บาท
 ...ัดการงานบริการประจำวัน5.มอบหมายงานและสั่งงาน กับพนักงาน6.ควบคุม กิจกรรมและค่าใช้จ่ายในสาขา 7.ประชุมทีมประจำวัน 8.บริหารง... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ิต เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต (RM) ม สินค้าคงคลัง (FG) , วัสดุบ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...โหลดสินค้าพร้อมตรวจสอบไม้ก่อนทำการโหลดสินค้าทุกครั้ง - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารของสินค้า สวัสดิการ : สวัสดิการขอ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...สานงานการจัดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

-ดูเเล ควบคุม เกี่ยวกับความปลอดภัย ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย -ควบคุม ดูเเลเเละตรวจสอบสภาพเเวดล้อม อาชีวอนา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.ควบคุม ตรวจสอบและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนการบรรจุเข้าคลังสินค้า 2.ปรับปรุงคุณภาพของผ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...รือติดตั้งจากผู้รับเหมาภายนอกพร้อมทำเอกสารบรรยายสรุป - ควบคุม KPI ของแผนกซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ป... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ... ตรวจสอบงานซ่อมหรือที่ติดตั้งจากภายนอกพร้อมบรรยายสรุป -ควบคุมKPIของแผนกซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท -ปฏิบั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

เป็นผู้มอบหมาย สั่งการ ควบคุม ประสานงาน การปฏิบัติงานของพนักงานจัดเรียงสินค้าให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีการที่กำหนด , ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอ็น.พี.เทรนนิ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ  -  หาดใหญ่

 ...มรับผิดชอบ· ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย· รว... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...รรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ถูกต้อง *ควบคุม budget ของฝ่าย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย หรื... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ในกลุ่มมิตรตรังกรุ๊ป  -  หาดใหญ่

 ... 3.  อายุ   30  ปีขึ้นไป รายละเอียดของงาน 1. วางแผน  ควบคุม  ชี้นำ  ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ... 
28 วันที่ผ่านมา

โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุม ดูแล การทำงานพนักงานต้อนรับให้สุภาพเรียบร้อย • ตรวจเอกสาร การปิด รอบให้ถูกต้อง • ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแผนกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัต... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาชัย กรุ๊ป  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - ควบคุ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริ...  -  หาดใหญ่

400 - 650 บาท ต่อวัน
 ...ณ์แข็งแรง ยกของหนักได้ ไม่มีโรคประจำตัว 8.สามารถวางแผน ควบคุม การเบิกจ่ายอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ รอบคอบ ~~สวัสดิการ:... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท คราวน์ ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- ควบคุม ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน - ดูแลและควบคุมการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - ควบคุมเครื่อ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอ็น.พี.เทรนนิ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ  -  หาดใหญ่

 ...มรับผิดชอบ· ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย· รว... 
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพไลน์ Trimming ,Kirimi ,Yaki และ QC. Receiving การผลิต ใ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12