Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ควบคุม จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 50 ผลการ

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป หมายเหตุ : ถ้าเป็นผู้ชาย สูง 175 cm. ขึ้นไป, น้ำหนัก 80 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ม...
13 วันที่ผ่านมา

มหาชัย กรุ๊ป  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - ควบคุ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูก...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.เพศชาย/หญิง อายุ 27 -45 ปี 2.วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย 3. แจ้งแผนการจัดส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

-ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานHR ทั้งหมด -รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแรงงานต่างด้าว -ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

• Recruitment manpower to support all departments • Contacting BOI for foreigner technicians approval • Contacting a...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมการทดลอง 2. ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามและเร่งรัด งานซ่อมบ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

รถเช่าอีโคคาร์  -  จังหวัดสงขลา

15000 - 19000 บาท
 ...ัดการงานบริการประจำวัน5.มอบหมายงานและสั่งงาน กับพนักงาน6.ควบคุม กิจกรรมและค่าใช้จ่ายในสาขา 7.ประชุมทีมประจำวัน 8.บริหารง... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดตามสินค้าให้เข้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

ดูแล รับผิดชอบ วางแผนและดำเนินการ งานจัดซื้ออุปกรณ์ งานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งหมด สวัสดิการ : -ช...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

23500 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดสรรรถเพื่อรองรับการจองของลูกค้า (Webplan) รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของรถเพื่อรองร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

บัญชีต้นทุน 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งต...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...สานงานการจัดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรและอะไหล่ 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 3.เจรจาต่อรอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ควบคุม อำนวยความสะดวก ติดตามงานกระบวนการผลิตน้ำดื่มให้มีประสิทธิภาพ สวัสดิการ : พนักงานสาขาสงขลา - ประกันส... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ิต เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต (RM) ม สินค้าคงคลัง (FG) , วัสดุบ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเรื่อง วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และปลอดภ... 
2 วันที่ผ่านมา
123