จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน คลินิก

1-20 จาก 596 ผลการ

เฌอเม่ คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 20000 บาท
ผู้จัดการสาขา ดูแลพนักงาน ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้า มีความขยัน ร่าเริง แจ่มใส่ ใจรักบริการ ดูแลควบคุม พนง งานในคลิน...
3 วันที่ผ่านมา

Star Convention Hotel  -  เมืองระยอง

20001 - 25000 บาท
Job Qualifications - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ - บุคลิกดี มีความจริงใจกับทุกคน - หมั่นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสม...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12 บาท
1. วางแผนการตลาด 2. ติดต่อสื่อเพื่อ สื่อสารการตลาด 3. วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง 4. ดูแลสื่อ Online 5. จัดทำออกแบบ ห...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลการบริหารงานภายในคลินิก สนับสนุนการทำงานของราชเทวีคลินิกในสาขาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 13000 บาท
ตอนรับลูกค้า ทำทะเบียนประวัติลูกค้า จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ยา หรือตามแพทย์สั่ง เป็นผู้ช่วยแพทย์ เตรียมทำคว...
2 วันที่ผ่านมา

Star Convention Hotel  -  เมืองระยอง

15001 - 20000 บาท
Job Qualifications - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ - บุคลิกภาพ ผิวพรรณดี - มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ -...
3 วันที่ผ่านมา

Star Convention Hotel  -  เมืองระยอง

Job Qualifications - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 14000 บาท
- บริการลูกค้าในด้านการจัดทำ/ค้นหาประวัติลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - การให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์และ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

11000 - 14000 บาท
- บริการลูกค้าในด้านการจัดทำ/ค้นหาประวัติลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - การให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์และ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ สามารถช่วยแพทย์ในการทำหัตการ และตรวจรักษา ตลอดจนให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
ดูแลและควบคุมการให้บริการ Treatment ตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง - อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ -...
2 วันที่ผ่านมา

ฟารีดา คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน ดูแลห้องยา เช็คสต็อกยา ผสมยาให้แพทย์ก่อนฉีด ควบคุมดูแลอุปกรณ์หัตถการต่างๆในห้องยา ช่วยแพทย์ทำหัตถการ ช่วย...
8 วันที่ผ่านมา

ลา กราซ คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

 ...bTh.com สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003... 
1 วันที่ผ่านมา

ลา กราซ คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

 ...bTh.com สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003... 
1 วันที่ผ่านมา

ลา กราซ คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

 ...bTh.com สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003... 
1 วันที่ผ่านมา

ดิ ไอคอน คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส ...
6 วันที่ผ่านมา

บีพราวด์ เมดิคอล คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคลินิก- ติดตามลูกค้าหลังมาใช้บริการ- หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกคว...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้...
4 วันที่ผ่านมา

บีพราวด์ เมดิคอล คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคลินิก- ติดตามลูกค้าหลังมาใช้บริการ- หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกคว...
3 วันที่ผ่านมา

ลา กราซ คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

 ...bTh.com สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003... 
1 วันที่ผ่านมา