ครูภาษาอังกฤษ

รายละเอียดงาน - ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษา - สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา...

โรงเรียนเอกนานา วิเทศศึกษา

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา

ESL Teacher (ครูภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดงาน - สอนนักเรียนระดับประถม (ป.4-ป.6) - สอนนักเรียนระดับมัธยม (ม.1-ม.6) - พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เข...

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ครูภาษาอังกฤษ @20,000 /ด.

รายละเอียดงาน สอนนักเรียน ป.1 - ป.6 คุณสมบัติผู้สมัคร #ป.ตรี เอกภาษาอังกฤษ หรือ มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ป.1...

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4-ป.6) - สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา (ม.1-ม.6)...

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

ครูภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ระดับปวช. และปวส. 2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว