Search Results: 65 ตำแหน่งว่าง

 ...นะนำสินค้า และ ส่งเสริมการ ขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ใ...  ...ิผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง 2. อายุ 19 - 35 ปี วุฒิกา... 

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

มหาสารคาม
4 วันที่ผ่านมา
 ... ด้านข้อมูลสินค้าทรูและการ ขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (...  ...น/ปี สนใจสมัครงาน คุณ หญิง line ID : (***) ***-**** คุณ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

มหาสารคาม
1 วันที่ผ่านมา
 ...เอียดงาน : ตำแหน่ง:พนักงาน ขาย 1.แนะนำ ขาย ผลิตภัณฑ์แล...  ...บัติผู้สมัคร : 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-35ปี 2.วุฒิการศึก... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

มหาสารคาม
2 วันที่ผ่านมา
 ...ู้สมัคร : รับสมัครพนักงาน ขาย (PC True -Dtac) ประจำร้านม...  ...องต้น คุณสมบัติ: ชาย หญิง (ทุกเพศ)อายุ 20-35 ปี จบ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

มหาสารคาม
1 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...คาม - หางาน เร่งรัดหนี้สิน ตลาด มหาสารคาม - หางาน ขาย - หางาน ขาย ใกล้ฉัน - หางาน ขาย มหาสารคาม - ห... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

มหาสารคาม
1 วันที่ผ่านมา
 ...องคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย - สนับสนุนและส่งเสริมการ ขาย ของคู่ค้าโดยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทางธุรกิจ คุณสมบ... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

มหาสารคาม
3 วันที่ผ่านมา
 ...ู้สมัคร : รับสมัครพนักงาน ขาย (PC True -Dtac) ประจำร้านม...  ...องต้น คุณสมบัติ: ชาย หญิง (ทุกเพศ)อายุ 20-35 ปี จบ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

มหาสารคาม
1 วันที่ผ่านมา
 ...ผิดชอบ 2.รายงานการลงพื้นที่ทุกเช้าให้ แอดมิน 3.ปิดยอด ขาย ส่ง เกิน 2 แสน ค่าคอม 2% (4,000บาท) ปิดยอด ขาย ปลีกเ... 

บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เทคโนโลยี จำกัด

มหาสารคาม
17 วันที่ผ่านมา
 ...รงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท(ร้านแมกซ์มาร์ท) ; 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอด ขาย ของร้านแมกซ์มาร์ทใ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

มหาสารคาม
1 วันที่ผ่านมา
 ...าน : บริหารงานภาพรวมในสถานี บริการ น้ำมัน 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอด ขาย ของสถานี บริการ น... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

มหาสารคาม
1 วันที่ผ่านมา
 ...ม มาตรฐานร้านที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ # จบการศึกษา ม.3 ปวช ขึ้นไป # มีมนุษย์ส... 

บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

บรบือ
2 วันที่ผ่านมา
 ...่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป # วุฒิปวช หรือ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป # ใจ... 

บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

บรบือ
2 วันที่ผ่านมา
 ...รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้ บริการ ด้านข้อมูลสินค้าทรูและการ ขาย (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) ร... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

มหาสารคาม
1 วันที่ผ่านมา
 ...รงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท(ร้านแมกซ์มาร์ท) ; 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอด ขาย ของร้านแมกซ์มาร์ทใ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

มหาสารคาม
2 เดือนที่แล้ว
 ... เพื่อ คัดกรองเบื้องต้น คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี # จบการศึกษา ระดับ ปวส การบัญชี การ... 

บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

บรบือ
2 วันที่ผ่านมา
 ...ี่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง # อายุ 20-35 # จบการศึกษา ปวส หรือ ป.ตรี สาขา การบริห... 

บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

บรบือ
2 วันที่ผ่านมา
 ...ื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 22-32 ปี # จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา # มีประสบก... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

นาเชือก, มหาสารคาม, ภาคอีสาน
4 วันที่ผ่านมา
 ... (ทุกไซต์งานที่รับผิดชอบ) คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป #- จบปริญญาตรี-โท สาขาวิศวโยธา หรือที... 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลล่านารา (2017)

เมืองมหาสารคาม
7 วันที่ผ่านมา
 ...นอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย / หญิง อายุ 20- 35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช ขึ้นไป # ม... 

บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

บรบือ
2 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...มีค่าน้ำมันให้ในการลงตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป # รักในงาน... 

บริษัท สามพี่น้อง เทเลคอมเน็ตเวิร์ค จำกัด

เมืองมหาสารคาม
2 วันที่ผ่านมา