ธุรการ-ขาย ภาษาจีนกลาง (พื้นที่โกดังให้เช่า)

รายละเอียดงาน ประสานงาน ให้ข้อมูลลูกค้าครบถ้วน เพื่อทำให้ลูกค้าตัดสินใจเช่า คุณสมบัติผู้สมัคร # คนจีน (พิจารณาเ...

บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานกาแฟพันธ์ุไทย

 ...ภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ที่ดี คุณสมบัติผู้สมัคร #• เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี • วุฒิ ปวส., ปริญญาตรีขึ้นไป • สามารถทำงา... 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 ...อน ตัดใช้สต็อคในระบบ ERP คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป #2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป #3.มีประส... 

บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด

บ้านบึง
17 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ IT

 ...รมเฉพาะ เช่น MRP Papyrus คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป #2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป #3.... 

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 ...ดือนตามเป้าหมายที่ได้รับ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป #2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป #3.... 

บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด

บ้านบึง
17 วันที่ผ่านมา

QC

 ...จวัดบันทึกลงในใบตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี #2.วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา #3.สามารถ... 

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ Engineer

 ...มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป #2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป #3.มีประส... 

บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด

บ้านบึง
17 วันที่ผ่านมา

ธุรการ

 ...ในสภาพพร้อมให้งานตลอดเวลา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบริหาร จัดการ คอมพิวเตอร์หรือสาข... 

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายผลิต

 ...ยละเอียดงาน ฝ่ายผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี #2.วุฒิ ป.6 ขึ้นไป #3.ขยัน อดทน กระตือร... 

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

Production Engineer

 ...new product -จัดทำ OEE คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย-หญิง #2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ #3.มีประสบการณ... 

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานหน้าร้านประจำ TG Lotus บ้านบึง (Kiosk)

 ...-4006Line : (***) ***-**** คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง # อายุ 20 ปีขึ้นไป # ชอบสินค้าเทคโนโลยี ชอบงานบริการ... 

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

บ้านบึง
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานหน้าร้านประจำ Vivo Lotus บ้านบึง

 ... Line : (***) ***-**** คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป3. ชอบสินค้าเทคโนโลยี ชอบงานบริการ ร... 

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บ้านบึง
24 วันที่ผ่านมา

พนักงานหน้าร้านประจำ TG Lotus บ้านบึง (Kiosk)

 ...163, 502, 505, 514 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป3. ชอบสินค้าเทคโนโลยี ชอบงานบริการ ร... 

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บ้านบึง
19 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี/ธุรการ

 ...ียดงาน 1. ดูแลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. สรุปภาษีซื้อ-ขาย ของแต่ละเดือน 3. ทำใบเสนอราคา 4. ทำใบเสร็จรับเงิน 5... 

บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขา Branch Banking Advisor (พื้นที่ชลบุรีและพัทยา)

 .../Bill Payment รับสมัครบริการสินเชื่อ/เปิดบัญชีกองทุน ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและให้บริการด้านประกันชีวิต/ประกันภัย... 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต

 ...ต่อหัวหน้าฝ่ายผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศชาย/ หญิง #2. อายุ 20 ปีขึ้นไป #3. ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภ... 

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมืองชลบุรี
2 วันที่ผ่านมา

เซลล์พลีออเดอร์ จังหวัดชลบุรี

 ...ิ่งให้ มีรายชื่อร้านค้าให้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 21 -47 (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) # ไม่จำกัดวุฒิกา... 

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เมืองชลบุรี
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรฝ่ายขาย , พนักงานขาย

 ...เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี # วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา (วิศวกรรมอุ... 

บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกผลิตน้ำดิบ

 ...าน ควบคุมกระบวนการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # จบปริญาตรีสาขา จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาข... 

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมืองชลบุรี
26 วันที่ผ่านมา

พนักงานขายบ้าน

 ...พานทอง/อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี # วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป # ประสบการณ์ ... 

บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด

พานทอง, ภาคตะวันออก
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 ...บการณ์ : ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี # เพศ : ชาย/หญิง # อายุ : 26 ปี ขึ้นไป สวัสดิการ 1.เงินเดือนตามโค... 

บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด

พนัสนิคม
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 ...บการณ์ : ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี # เพศ : ชาย/หญิง # อายุ : 26 ปี ขึ้นไป สวัสดิการ 1.เงินเดือนตามโค... 

บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด

พนัสนิคม
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 ...หมายที่บริษัทฯ กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย , หญิง # ระดับการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี # บุคลิกภาพดี สุภาพ... 

บริษัท บายพาส ชลบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

เมืองชลบุรี
26 วันที่ผ่านมา

รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

 ...ศวกรรมและด้านงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 40 ปี ขึ้นไป # วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกร... 

บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด

พนัสนิคม
3 วันที่ผ่านมา

Sales Engineer (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)

 ...ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑ... 

Max Value Technology Co., Ltd.

พานทอง, ภาคตะวันออก
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย

 ...เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป # วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา ถ้าจบวิ... 

บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการแผนกบุคคล

 ...นาบุคลลากรทั้งองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศ ชาย - หญิง #2. วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบริหาร บุคคล หรือ สาขา ที่เกี่ยว... 

บริษัท เกษตรชล 2559 จำกัด

เมืองชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ประจำสาขาพัทยา)

 ...พัทยาและโรงพยาบาลชลเวช คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย - หญิง # วุติ ปริญาตรี # อายุ ไม่เกิน 35 ปี # ประสบการณ์ 1... 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานขายแบรนด์ filtex ประจำห้างโฮมโปร สาขาบางแสน

 ...ความเรียบร้อยภายในพื้นที่ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง # อายุ 20-40 ปี # วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป # ... 

บริษัท เฮกเกอร์ บราเดอร์ จำกัด

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา

IT สารสนเทศ

 ...Content - Social Media คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป # จบการศึกษาตรี สาขาสารสนเทศ, คอมพิวเตอร... 

บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา