รายละเอียดงาน • ออกบูธและลงพื้นที่นำเสนอขายซิมและโปรโมชั่นระบบ รายเดือน/เติมเงิน ตามหมู่บ้าน,ตลาดนัด ,หน่วยงาน,องค์...

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

เมืองนนทบุรี
6 วันที่ผ่านมา
 ...ละเอียดงาน ตามความถนัด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช.ปวส. ป.ตรี # มีความขยัน ... 

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ... 3.เก็บเอกสารด้านภาษีซื้อ-ขาย ภ.พ.30 4.ทำงานผ่านระบบโปรแ...  ... คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป # วุฒ... 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล

เมืองนนทบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบบริษัท เรียนรู้พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่อง รายงานสถ...

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...มาย จัดทำเอกสารส่งรายงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ :ชาย/หญิง # วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป # มีประสบการณ์ด้านการ... 

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ารเพื่อใช้ในการปิดงบประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง # วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี # สามาร... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
12 วันที่ผ่านมา
 ...ิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร #- ชาย/หญิง #- อายุ 18 ปี ขึ้นไป #- ไม่จำกัดวุฒิ #- มีใจรักใน... 

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...่อม และส่งมอบรถให้ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง # วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส สาขา ทุกสาขา # สามารถขั... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...า -สรุปรายการส่งประจำวัน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง/ชาย # อายุ 20 ปี ขึ้นไป # สามารถใช้โปรแกรม Microsoft o... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...มกิจกรรมส่งเสริมการขาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย/หญิง # อายุ : 19 - 40 ปี # วุฒิ : ม.3 - ป.ตรี # เดินท... 

บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
 ...อบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : หญิง / ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) # วุฒ... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...บ22(จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย) คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง # จบวุฒิการศึกษาภาคบังคับ # อายุ 25-50 ปี # สามาร... 

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด

บางกรวย
5 วันที่ผ่านมา
 ... - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย , หญิง # อายุ 24-30 ปี # ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปสา... 

Jiamphattana Energy International

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...จ ,จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร #1. ชาย/หญิง อายุ 18 - 35 #2. วุฒิ ม3 เป็นต้นไป #3.ประสบการณ์: ... 

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...บรมมีรายได้ให้วันละ 300 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย หรือ หญิง อายุ 21-35 ปี # ความรู้ขั้นต่ำ ม.6 # มีรถมอเตอร... 

บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เมืองนนทบุรี
5 วันที่ผ่านมา
 ...ณ์ที่ใช้ชำรุดเสียหาย เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป # มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่มชา / กา... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
26 วันที่ผ่านมา
 ...ำความสะอาดครัว -ทิ้งขยะ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี #2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #3.มีความอดทน... 

บริษัท โซลชอน จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

10890 บาท

 ... อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย / หญิง # อายุ 20 - 35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป # มี... 

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานช่างต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # วุฒิ ม.3 - ม.6 # มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า, ระบบแอร์ ...

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... ดูแล และ จัดเรียงสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย/หญิง # อายุ : 20 - 45 ปี # วุฒิ : ม.3 - ป.ตรี # เดินทา... 

บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมืองนนทบุรี
20 วันที่ผ่านมา
 ...้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย / หญิง อายุ 25 - 45 ปี # ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์ ... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ... 3.ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย หรือ หญิง # อายุ 18 - 40 ปี # มีใจรักงานบริการ,มีความอดทนใ... 

บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานห้องผสม 2. ดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ผสมให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ง...

บริษัท นิวทราเทค เวลบีอิ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...บริการเติมน้ำมันให้ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ขึ้นไป # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Wrold , Exe... 

กลุ่มบริษัท อาร์บีแก๊ส แอนด์ ออยล์

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา

10890 บาท

 ...วเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย / หญิง # อายุ 20 - 35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป # มี... 

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...นทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร #1. ชาย-หญิง #2. อายุ 25 ปีขึ้นไป #3. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ข... 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทศิวะ อินเตอร์การ์ด จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ด้รับมอบหมายจากทนายความ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย , หญิง # อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป # ระดับการศึกษา : ปริญญาต... 

บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด

เมืองนนทบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจรับ-นำจ่าย วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2. ดูแล จัดเก็บคลังสินค้าให้สะอาดเรียบร...

บริษัท นิวทราเทค เวลบีอิ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เบิกสินค้ามาเติมเข้าชั้น ติดป้ายราคา จ้ดของ-หยิบของ-ส่งของให้ลูกค้า สวัสดิการ - ประกันสังคม ...

บริษัท ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขายสินค้า Online คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ช / ญ # อายุ : 20 - 40 ปี # ปวช.ขึ้นไป # มีใจรั...

บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา