หัวหน้าโครงการ (โฟร์แมน) ศูนย์รับสร้างบ้าน

 ...สมัคร # ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี # วุฒิการศึกษา ปวส.ก่อสร้าง เป็นอย่างน้อย # สามารถอ่านแบบได้ (ไม่จำเป็นต้องเขียนแ... 

Homeplus Group

เมืองสกลนคร
5 วันที่ผ่านมา