5 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.ตรัง)(KM)

 ...ษะการสื่อสารและ ประสานงาน เน้นทักษะด้านการ ขาย และ การตลาด - มีใจรักงาน บริการ (Service Mind) - มีภาวะผู้นำ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา

Fixed Broadband Account Executive (FBB-AE) จ.ตรัง

 ...ห้กับตัวแทนจำหน่วย AIS Fibre ในพื้นที่ที่ดูแล วางแผน การตลาด การ ขาย รวมถึงจัด Event Booth, Knock door เพื่อได้มา... 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ตรัง
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่การขาย เบียร์ (นครศรีธรรมราช, สงขลา, ตรัง)

 ...หม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : • ปวส. - ปริญญาตรีด้านการขาย/ การตลาด/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง• ประสบการณ์ด้านการ... 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
11 วันที่ผ่านมา

Event Support Staff (เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด) จ.ตรัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สนับสนุนการออกบูธงาน Event ต่างๆ ตามช่องทางการจัดกิจกรรม- มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์สินค้า ...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ตรัง
11 วันที่ผ่านมา

Fixed Broadband Account Executive (FBB-AE)

 ...น ให้กับตัวแทนจำหน่วย AIS Fibre ในพื้นที่ที่ดูแลวางแผน การตลาด การขาย รวมถึงจัด Event Booth, Knock door เพื่อได้มาซึ่ง... 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา