4 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ไลน์ลีดเดอร์ ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ ผู้จัดการไลน์

 ... # ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวะกรรมเคมี การจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีไม่ใช่วุฒิปริญาต... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา

Production Engineer ประจำสาขาสิเกา (STA-SK)

รายละเอียดงาน : วางแผน การทำงาน ควบคุมการผลิต ( Master Plan ) ติดตาม ( Monitor ) และ ควบคุมดูแลความเหมาะสมของต้นท...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา

Process Engineer ประจำสาขาสิเกา (STA-SK)

รายละเอียดงาน : - ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน - ตรวจสอบและวิเคราะห์โครง...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา

Production Engineer ประจำสาขาห้วยนาง (STA-HN)

รายละเอียดงาน : วางแผน การทำงาน ควบคุมการผลิต ( Master Plan ) ติดตาม ( Monitor ) และ ควบคุมดูแลความเหมาะสมของต้นท...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา